ŽENE I NAUKA: objavljen novi broj časopisa KULT

Izašao je novi broj časopisa KULT (casopiskult.com) koji je u potpunosti posvećen temi Žene i nauka. Nakon prva dva broja (Tabu u umetnosti i Književno stvaralaštvo Zorana Živkovića) treći broj časopisa za Kulturu, Umetnost, Literaturu i Teatar posvećen je osvetljavanju pozicije žene u nauci, književnosti i kulturi uopšte. Ovaj tematski broj priredila je Mina Kulić.

U vremenu kada se pokreću polemike oko rodno ravnopravnog jezika, kao jasnog pokazatelja odnosa moći i kontrole u jednom društvu, čini se da smo daleko od toga. Treći broj časopisa KULT do sada je najobimniji, okuplja univerzitetske profesore i studente različitih studijskih programa iz više univerzitetskih centara i stalne saradnike časopisa KULT. Podsticaj za pokretanje ovog tematskog broja dugo se formirao na osnovu osećaja da je ovakva tema često zaobilažena i povezivana sa f-rečju, čak i onda kada je tumačena van feminističkog diskursa. Stoga, objavljivanje ovog broja mi vidimo kao put šireg i dubljeg samoobrazovanja i osvešćivanja o položaju žene u nauci.

Pored stalnih saradnika časopisa KULT, u formiranju ovog broja učestvovalo je nekoliko univerzitetskih profesora, stručnjaci iz humanističkih i društvenih nauka i studenti različitih studijskih programa iz Srbije i inostranstva. Na skoro tri stotine stranica, autori se u svojim naučnim radovima bave položajem žene u nauci, počev od srednjeg veka, preko renesanse, međuratnog i posleratnog perioda do monografije iz 2017. godine. Na samom početku čitaoci mogu pročitati dva intervjua – sa prof. dr Ljiljanom Pešikan Ljuštanović i sa prof. dr Snežanom Smederevac, cenjenim i važnim ženama iz oblasti obrazovanja i nauke.

Objavljivanje ovog broja ima značaj ne samo zbog apostrofiranog tumačenja ove aktuelne teme, već kao važan izazov za nova i produbljenija tumačenja pozicije žene u nauci.

Trećem broju časopisa KULT možete pristupiti >> OVDE, a časopis KULT uvek prihvata radove posvećene ovoj temi, kao i ostalim temama iz oblasti kulture.

Podelite sa prijateljima:
Share