Zbornik “Pesnička poetika Oskara Daviča” – PDF

Pisci_Oskar_Davico
Oskar Davičo. Foto: Novosti.rs

Decembra 2011. u Šapcu održan je naučni skup “Pesnička poetika Oskara Daviča”. Skup je organizovan kao deo aktivnosti na projektu “Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti XX veka: nacionalni i evropski kontekst” Instituta za književnost i umetnost.

Marta 2013. godine na stranici Instituta za književnost i umetnost, kao PDF dokument, objavljen je zbornik radova “Pesnička poetika Oskara Daviča” sa ovog naučnog skupa, održanog u mestu pesnikovog rođenja.

Urednici ovog, petnaestog po redu zbornika u seriji poetičkih istraživanja Instituta za književnost i umetnost, su Jovan Delić i Dragan Hamović, a o poeziji i književnom radu Oskara Daviča pisali su: Radovan Vučković, Aleksandar Petrov, Tihomir Brajović, Slađana Jaćimović, Goran Korunović, Biljana Andonovska i drugi.

Teme kojima su se bavili autori zbornika uglavnom su se odnosile na sagledavanje poezije Oskara Daviča i njegovog književnog rada u odnosu prema nadrealizmu, socijalnoj poeziji, revoluciji, modernizmu i realizmu.

Objavljenim tekstovima autori pokušavaju da odrede mesto Davičove poezije u različitim etapama njenog razvoja, od tridesetih i četrdesetih godina preko pedesetih godina XX veka, do poslednje decenije Davičovog književnog rada. Takođe se razmatra uticaj koji je poezija ovog pesnika imala na razvoj modernih poetika, kao i raskorak u odnosu na postavangardne tokove.

Komparativno tumačenje Davičove poezije sagledano u tekstu “Davičo, Miljković, Ujević: jedan (ne)mogući razgovor o budućnosti poezije”  daje osvrt na postmodernistička razumevanja pesništva u kontekstu tumačenja poezije ova tri pesnika.

U zborniku različiti autori dali su svoja tumačenja Davičovih dela poput “Pesama” iz 1938, “Hane”, “Flore” itd. kao i analize pesničkih zbirki iz pesnikove poslednje decenije.

Zbornik “Pesnička poetika Oskara Daviča” u PDF formatu možete preuzeti na stranici Instituta za književnost i umetnost.

Podelite sa prijateljima:
Share