ZAMAK: čitanje Kafkinog romana u prostoru

Jorge Méndez Blake, Zamak. Foto: mendezblake.com

Jorge Méndez Blake (1974) konceptualni umetnik iz Meksika privukao je pažnju svojim radovima u kojima se ukrštaju književnost i arhitektura. Korelacijom između ove dve umetnosti, kao i idejom sjedinjavanja različitih izražajnih sredstava, on ukazuje na uticaj koji umetnost može imati na društvene elemente.

Možda najpoznatije njegovo delo je “El Castillo” – “Zamak” (2007), inspirisano istoimenim romanom Franca Kafke. U svoj zamak, dugačak 23 metra i visok 1,7 metara, Méndez Blake je ugradio na stotine cigli i – jednu knjigu. Uticaj koji je ta jedna knjiga imala na izgradnju građevine, očigledan je, i metaforički dokaz o onome što pisana reč može da učini.

Jorge Méndez Blake, Zamak. Foto: mendezblake.com

Méndez Blake koristi literaturu kao konceptualni alat, pri čemu artikuliše diskurs usmeravajući ga na prostor između pisanja/čitanja i vizuelnih umetnosti. “Zamak”, kao i celokupan njegov rad, istražuje veze koje postoje između klasične književnosti, umetnosti i kulture. Stapajući istorijske, kulturološke i geografske elemente ovaj umetnik uviđa odnose koji vladaju među kulturnim manifestacijama. Méndez Blake se u svom radu fokusira na odnose i mogućnosti iz kojih proizilaze obrasci u koje učitavamo značaj i značenje umetnosti, uviđajući složenosti u savremenoj kulturi.

Jorge Méndez Blake, Zamak. Foto: mendezblake.com

Méndez Blake u svom radu uzima reference iz različitih kulturnih sredina sa ciljem da stvori prethodno nepostojeće veze između književnosti i arhitekture. On stvara nelinearni sistem ideja koje se baziraju na književnim klasicima, istoriji arhitekture, kao i srodnim temema iz sveta fikcije. Svojim radom Méndez Blake stvara recenzije arhitektonskih radova kao i jedno novo čitanje književnih klasika, pokušavajući da napravi jednu novu interpretaciju društveno-kulturnog identiteta, pri tom povezujući autora, tekst i građevinu sa novim kontekstima. Ideje koje potiču iz načina izgradnje kao i kulturne baštine društva kome pripadamo preispituju se pod novim okolnostima kao što su prostor, geografija, jezik, književnost…

Jorge Méndez Blake >> zvanični sajt.

Podelite sa prijateljima:
Share