UIKS o poništenom Konkursu za otkup knjiga

Udruženje izdavača i knjižara Srbije poslalo je saopštenje Ministarstvu kulture i informisanja Srbije i medijima u kome izražava žaljenje i zabrinutost zbog poništavanja Konkursa za otkup knjiga iz produkcije 2021. godine.

Udruženje izdavača i knjižara

“Sa velikom pažnjom smo pratili celokupni proces konkursa Otkupa knjiga i moramo da podsetimo da je već sam datum raspisivanja Konkursa za otkup knjiga kasnio dva meseca u odnosu na uobičajene datume prethodnih godina (4. maj), da su biblioteke 29. jula završile izbor knjiga, a da je odluka o poništavanju objavljena sa mesec i po kašnjenja u odnosu na očekivani datum saopštenja konačnih rezultata”, navodi se u dopisu koje je UIKS uputilo Ministarstvu kulture i informisanja Srbije.

“Na sajtu Ministarstva je saopšteno da je formirana i nova komisija, ali nije dato obaveštenje u pogledu načina rada Komisije, sastava komisije i posebno u pogledu rokova, što smatramo da je od velikog značaja. Sad kad je formirana nova Komisija očekujemo da nas obavestite o preciznom planu sprovođenja celog Konkursa u vezi sa otkupom knjiga. Takođe, moramo da istaknemo važnost da je potrebno da se ovaj Konkurs u potpunosti završi u ovoj kalendarskoj godini i da se jasno i transparetno naznače rokovi u kojima će se odvijati celokupne faze realizacije”.

Udruženje izdavača i knjižara Srbije podseća da su više puta na primeru knjiga nagrađenih NIN-ovom nagradom dokazivali manu otkupa u pogledu rokova i tražili da postoje najmanje dva otkupa godišnje.

“Čitalačka publika u januaru čuje vest o nagradi, traži knjige u bibliotekama, a one stižu tamo u najboljem slučaju u julu ili avgustu. Sudeći po trenutnoj situaciji, to će biti još nekoliko meseci kasnije. Izdavači inače smanjuju tiraže i svaki mesec docnije u realizaciji Konkursa može dovesti da nerealne slike zbog tog što su knjige na tržištu i možda neće moći da se zadovolji tražnja biblioteka u pogledu ukupnog broja primeraka”.

Ljubomir Simović: Prećutkivanje knjiga gore od zabrana

“Osim čitalaca, o kojima treba svi da brinemo”, upozorava UIKS, “većini biblioteka godišnji otkup je glavni izvor nabavke. Pozajmica knjiga iz biblioteka je često i jedini način da se dođe do knjiga u mnogim mestima u Srbiji u kojima nema knjižara. Zato je prekopotrebno da fond knjiga bude adekvatno odabran i dopunjen novim izdanjima. I, konačno, mi izdavači računamo sa sredstvima otkupa da još ponešto uradimo u ovoj godini, da izmirimo račune, da se spremimo za Sajam knjiga…”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora Udruženja izdavača i knjižara Srbije.

Podelite sa prijateljima:
Share