Tragom Nastasijevića – konkurs za pesmu, prozu i esej

Biblioteka Braća Nastasijević iz Gornjeg Milanovca raspisala je nagradni konkurs Tragom Nastasijevića.

Tragom Nastasijevića.
Ž. Nastasijević: Moj brat Momčilo, 1927, Legat braće Nastasijević, Muzej rudničko-takovskog kraja

Kategorije konkursa obuhvataju pesmu, kratku prozu i esej.

Okvirna tema konkursa jeste stvaralaštvo čuvene umetničke porodice Nastasijević, premda će stručni žiri, koji imenuje biblioteka, u svim kategorijama ceniti i ostale samostalne i autentične umetničke priloge.

Poziv je Biblioteka Braća Nastasijević uputila stvaraocima svih uzrasta – učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i odraslima – afirmisanim i neafirmisanim autorima, uz napomenu da zaposleni u biblioteci nemaju pravo učešća na konkursu.

Tekstove dostavljati isključivo u elektronskoj formi, u PDF i WORD formatu, font Times New Roman, 12. Obim teksta ne bi trebalo da prelazi 15 000 karaktera (sa razmacima). Biblioteka zadržava pravo lektorisanja priloga, u kontekstu izdavačke procedure, uz konsultaciju sa autorom.

Konkurs je otvoren do 1. oktobra 2022. Stručni žiri će 15. oktobra objaviti rezultate konkursa.

Nagrađeni radovi biće objavljeni i promovisani u zborniku Slovo Ćirilovo, tokom manifestacije Dani Nastasijevića u oktobru / novembru 2022.

Autorska prava i međusobni odnosi učesnika konkursa i biblioteke biće uređeni uz poštovanje pozitivnih propisa i dobrih poslovnih običaja. Uz široko poštovanje slobode umetničnog stvaranja, biblioteka zadržava pravo da ne uzme u razmatranje radove koji zagovaraju bilo koji oblik netolerancije i diskriminacije.

Radove dostavljati na e-mail adresu: konkursgmbiblioteka15@gmail.com, sa naznakom: Konkurs Tragom Nastasijevića 2022.

Za više informacija: gmbiblioteka@gmail.com
www.bibliotekagm.com

Podelite sa prijateljima:
Share