Presek uzvodno – nova knjiga Zorana R. Tomića

Nedavno je u izdanju Izdavačke kuće Dosije studio objavljena nova knjiga Zorana R. Tomića Presek uzvodno. Prirodu ovog spisa nije lako odrediti. U njemu pretežu autobiografski elementi, delimično romansirani, pa …

Zoran R. Tomić: Jedino ona zna

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Osim naučnih i stručnih radova, oglašava se neretko …

Zoran R. Tomić: Smrt

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Osim naučnih i stručnih radova, oglašava se neretko …

Zoran R. Tomić: SAMSTVO

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Naporedo sa pisanjem naučnih i stručnih radova oglašava …

Zoran R. Tomić: ZAVARAVANJA

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Naporedo sa pisanjem naučnih i stručnih radova oglašava …

Zoran R. Tomić: POSLE SVEGA

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956. god.) je doktor pravnih nauka, aktivni redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Pored naučnih i stručnih radova (udžbenika, …