Pronađeno Kamijevo pismo Sartru

Do sada nepoznato pismo Albera Kamija upućeno Ž. P. Sartru otkriveno je nakon što je nekoliko decenija bilo čuvano u ramu iznad kamina jednog kolekcionara, prenose svetski mediji. Pismo koje …

Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar

Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar bi po nekim kriterijumima mogli biti proglašeni parom XX veka. Sartra su nazivali ocem egzistencijalizma, dok je de Bovoar bila jedna od začetnica …