Pronađeno Kamijevo pismo Sartru

Do sada nepoznato pismo Albera Kamija upućeno Ž. P. Sartru otkriveno je nakon što je nekoliko decenija bilo čuvano u ramu iznad kamina jednog kolekcionara, prenose svetski mediji. Pismo koje …

Sartrovo ne za “poljubac smrti”

Francuski filozof i pisac Žan-Pol Sartr jedan je od najpoznatijih dobitnika Nobelove nagrade, ali i prvi koji je, pre 50 godina, odbio to najviše priznanje za književnost. Kada je 22. …

Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar

Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar bi po nekim kriterijumima mogli biti proglašeni parom XX veka. Sartra su nazivali ocem egzistencijalizma, dok je de Bovoar bila jedna od začetnica …