POPCO: roman o surovosti korporacijskih sistema

„Krićanin Epimenid je rekao: ’Svi Krićani lažu’. Ako govori istinu, onda i on laže. Ali, ako laže, onda govori istinu, što znači da laže.“ Ova rečenica je najbolja ilustracija diskursa …