Peđa Ristić: Drzak prema životu

Peđa Ristić otišavši iz Jugoslavije pri njenom raspadu, objavio je roman Pijanino u blatu (Prometej, Novi Sad 1998.) o beogradskim intelektualcima koji su 90-ih masovno napuštali domovinu. 2017. je u …