Elektronska izložba o Mihailu J. Ljermontovu

Ne, ja nisam Bajron, ja sam ono drugo, Još nepoznati izabranik, Kao i on od sveta progonjen stranac, Ali sa ruskom dušom. – M. J. Ljermontov – Maihail Jurjevič Ljermontov …