Kurs kreativnog pisanja “Put junaka”

“Sa svom ozbiljnošću sam postavio sebi pitanje: koji je tvoj mit, koji mit ti živiš?” K.G. Jung Jung je govorio o dva načina mišljenja – usmerenom i fantazijskom. Usmereno mišljenje …