Kampanja Čitaj na eks u Makedoniji

Početkom decembra, u nekoliko autobusa Javnog gradskog preduzeća u Skoplju, građani su dobili mogućnost da čitaju tokom vožnje, čak i ako sa sobom nisu poneli knjigu. Naime, nedavno otvorena knjižara …