GRANICA NA MEDITERANU u izdanju Arhipelaga

Knjiga poznatog italijanskog istoričara Eđidija Ivetića Granica na Mediteranu objavljena je nedavno u izdanju Arhipelaga u ediciji Kultura i istorija, u prevodu dr Mile Samardžić. Granica na Mediteranu posvećena je …