Donal Rajan: BOBI

Donal Rajan je autor romana Srce na kapiji. Pred vama je priča o Bobiju: uvod u roman koji podseća na istorijski objektivnu sociološku studiju. Knjigu možete naći na sajtu >> …