Dijana Tošić: LJUBAV DESPINE

Autorka Dijana Tošić završila je osnovno i srednje obrazovanje u Čačku. Fakultetsku diplomu sa zvanjem diplomiranog filologa iz oblasti srpskog jezika stiče u Kragujevcu 2016. godine. Nakon toga se seli …