Bratimir Petrović: NESTAJANJE

Bratimir Petrović, rođen je 1961. u Žitnom Potoku. Gimnaziju je završio u Prokuplju. Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu. Zastupljen u časopisima i sajtovima svojom poezijom i prozom. Nagrađivan. …