Antologija savremene rumunske priče

Antologija savremene rumunske priče, koju je priredila i s rumunskog jezika prevela Oana Hergenreter, upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Čitanje Evrope. Predstavljajući priče vodećih rumunskih pripovedača, dobitnika …

Knjiga izabranih razgovora Mihajla Pantića

Nova knjiga Mihajla Pantića Beskonačni razgovori upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Znakovi. Beskonačni razgovori su knjiga izabranih razgovora Mihajla Pantića koji su vođeni od 1984. do početka …