Aleksandar Đurić: PET PESAMA

Aleksandar Đurić rođen je 1985. godine u Požarevcu. Bavi se komparativnom književnošću i obrazovno-vaspitnim radom u osnovnoj školi. Autor je književnih dela: zbirka pesama Vera (Poetikum, 2020), zbirka priča U …