Tablin božićni konkurs za učenike osnovnih škola

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla i Biblioteka Starac Nikanor Hilandarac (pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu) raspisuju 7. Tablin božićni konkurs za učenike osnovnoškolskog uzrasta sa južnoslovenskog govornog područja.

Tablin Božićni konkurs

Tema konkursa je Rođenje Hristovo – praznik radosti.

Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 4. decembra 2023. godine.

Na konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih škola širom sveta koji pišu na jednom od južnoslovenskih jezika. Svaki učesnik može učestvovati sa neograničenim brojem radova, s tim što može biti nagrađen samo za jedan rad po kategoriji (jedan literarni i/ili jedan likovni). Grupni radovi (radovi koje su radili dva ili više autora) se neće uzimati u ocenjivanje, a mogu biti objavljeni u časopisu „Tabla“.

Kategorije za autore:

  1. prva kategorija: predškolci, prvi i drugi razred (osmogodišnja OŠ) ili prvi, drugi i treći razred (devetogodišnja OŠ)
  2. druga kategorija: od trećeg do petog razreda (osmogodišnja OŠ) ili od četvrtog do šestog razreda (devetogodišnja OŠ)
  3. treća kategorija: od šestog do osmog razreda (osmogodišnja OŠ) ili od sedmog do devetog razreda (devetogodišnja OŠ)
  4. četvrta kategorija: deca sa smetnjama u razvoju

Uslovi literarnog konkursa

Na literarni konkurs slati pesme i/ili priče, isključivo napisane u Vord (Word) dokumentu na jednom od standardnih fontova, veličine 12, na jednom od južnoslovenskih jezika. Svaki rad imenovati imenom autora (npr. Ako se autor zove Petar Petrović, onda ćete Vord dokument nazvati Petar_Petrović) i poslati na adresu e-pošte konkursi.tabla@gmail.com

Svaki rad mora da sadrži sledeće podatke o autoru: ime i prezime, razred, kategorija autora (I, II, III ili IV) naziv obrazovne ustanove (škole), mesto, država, ime pedagoga/mentora (ako ga ima) ili roditelja, broj mobilnog telefona i adresa e-pošte pedagoga/mentora ili roditelja. Ako se šalje više radova na jednom Vord dokumentu, onda se ispod svakog rada (ili na neki drugi način) moraju napisati podaci o autoru tako da nema nikakve sumnje u to ko je autor kog rada (ovakve radove imenovati po slobodnom izboru, npr. čitaoci_Table_Tuzla).

Ne postoje nikakva ograničenja u dužini literarnih radova, a autori koji pišu latiničnim pismom moraju da koriste i slova sa dijakritičkim znacima: ć, č, đ, š, ž.

Uslovi likovnog konkursa

Na likovni konkurs slati crteže i kolaže (u daljem tekstu: e-crteže i e-kolaže) izrađene isključivo na računaru u nekom od grafičkih programa po vašem izboru (na primer: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint… itd.)

Tablin Božićni konkurs

E-crtež: Ne umetati gotove slike i da se ​​crta slobodnom rukom sa alatkama za crtanje koje postoje u grafičkim programima sa kojima se radi.
E-kolaž: Kombinovanje jedne ili više fotografija, sa tekstom ili bez teksta, sa crtežima ili drugim umetničkim elementima ili… Uključite maštu…

Svaki e-crtež ili e-kolaž koji učestvuje na konkursu mora biti veličine formata: ne veći od 2.000 piksela po dužoj strani. Uz rad se, u posebnom prilogu kao Vord dokument, moraju dostaviti sledeći podaci o radu i autoru: naziv rada; ime i prezime autora; kategorija autora (I, II, III ili IV kategorija); naziv obrazovne ustanove (škole), mesto i država; ime i prezime pedagoga-mentora (ako ga ima) ili roditelja, i kontakt (br. mob. tel. i adresa e-pošte); naziv softvera sa kojim je kreiran rad.

Na samom radu u donjem desnom uglu moraju biti navedeni sledeći podaci (ovde nemojte pisati kontakt podatke jer će se to objaviti u Tabli): naziv rada; ime, prezime i uzrast autora; naziv obrazovne ustanove (škole), mesto i država.

Svaki rad i Vord dokument imenovati imenom autora (npr. ako se autor zove Petar Petrović, onda ćete i rad i Vord dokument nazvati Petar_Petrović).

Kriterijumi za ocenjivanje e-crteža i e-kolaža: (1) originalnost, (2) maštovitost, (3) kreativnost i (4) sloboda u upotrebi grafičkih programa.

Likovne radove treba slati isključivo e-poštom u jpg, jpeg ili png formatu na adresu: konkursi.tabla@gmail.com

NAPOMENA: Radovi moraju biti urađeni na računaru. Nemojte slikati svoje crteže rađene na papiru i slati ih kao slike, jer ih nećemo uzimati u ocenjivanje.

O radovima će odlučivati stručni žiri, koji će u svakoj kategoriji odrediti po jedno prvo, jedno drugo i jedno treće mesto i neodređen broj pohvala. Svi nagrađeni autori i mentori, koji budu prisustvovali dodeli nagrada će dobiti diplome. Autori koji ne dođu na dodelu nagrada će na adresu e-pošte dobiti diplomu u PDF-u. Svi nagrađeni radovi će biti objavljeni u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“.

Svi mentori, nagrađenih i nenagrađenih autora, će na naznačene adrese e-pošte dobiti blagodarnice u PDF-u.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ na Božić 25.12.2023. godine, a dodela nagrada na Božić 07.01.2024. godine u 12 časova, u parohijskoj sali hrama Hilandarskog metoha u Nišu, ulica Ljubomira Nikolića 57.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objaviti u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“.

Podelite sa prijateljima:
Share