SVETLOST PRVOG ZRAKA – Buntovno o duhu i iskrenosti

O pesničkoj zbirci Svetlost prvog zraka Biljane Vujović u izdanju Glumbala iz Niša, 2020. Čitajući stihove iz najnovije pesničke zbirke Svetlost prvog zraka Buljane Vujović nametnulo mi se ime futurističkog … Continue reading SVETLOST PRVOG ZRAKA – Buntovno o duhu i iskrenosti