Srpski PEN centar: Marginalizacija vrhunske kulture ne sme ostati prećutana

Srpski PEN centar izražava energičan protest povodom objavljenih rezultata Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi.

Umesto da bude instrument kulturnog razvoja i da podstiče raznovrsnost i standarde kulturnog života u Beogradu, gradski Konkurs za podršku projektima u kulturi već nekoliko godina beleži ozbiljne promašaje. Rezultati ovog konkursa pokazuju očigledan politički intervencionizam u pitanjima kulture, jer počivaju na netransparentnoj proceduri, arbitrarnim odlukama i podsticanju projekata i organizacija koje ne ostavljaju nikakav trag u kulturi Beograda.

Srpski PEN centar je prinuđen da obavesti javnost da odluke komisija grada Beograda, u najvećem broju slučajeva, ne održavaju realno stanje beogradske kulturne scene. Naprotiv, namerno zaobilaženje nekih delatnosti čini da su te odluke suštinski usmerene protiv interesa savremene beogradske i srpske kulture. Oni koji učestvuju u takvom odlučivanju, bilo kao članovi komisija, bilo kao predstavnici Sekretarijata za kulturu i uprave grada Beograda, biće po tim odlukama upamćeni.

Nijedan projekat kojim je konkurisao Srpski PEN centar na Konkursu grada Beograda za podršku projektima u kulturi nije podržan. Već tri godine zaredom grad Beograd uskraćuje svaku podršku Srpskom PEN centru na Konkursu za podršku projektima u kulturi.

To je samo jedan primer kako su mnoge relevantne asocijacije, reprezentativne po svom radu u kulturi, izložene sistematskoj marginalizaciji. Srpski PEN centar naglašava da nikada ne bi protestovao protiv bilo koje odluke nekog nadležnog organa, čak i kada bi je smatrao nepravednom ili neutemeljenom, ukoliko bi podrška bila data nekom drugom relevantnom i za savremenu kulturu značajnom projektu. Ali marginalizacija vrhunske kulture, uz podsticanje projekata i asocijacija koje ni na koji način ne doprinose relevantnom savremenom kulturnom životu, ne smeju ostati prećutani.

Srpski PEN centar je i ranije upozoravao da su neutemeljene odluke i prolitički protekcionizam duboko štetni po savremenu kulturu i društvo u celini. Ako se takav odnos prema kulturi uporno primenjuje godinama, šteta je utoliko veća.

Mali budžet za kulturu pokazuje suštinsko nerazumevanje za nju, a netransparentna raspodela i tako ograničenog budžeta, lišena ozbiljnih kriterijuma, manifest je nipodaštavanja vrhunske savremene kulture, a naročito gušenja nezavisne kulturne scene.

Srpski PEN centar poziva kulturnu javnost da zahteva obnovu dostojanstva institucije javnih i transparentnih konkursa za podršku svim delatnostima kulture.

Povodom rezultata Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi, Srpski PEN centar traži da Sekretarijat za kulturu objavi imena članova komisija koje su predložili ovakve odluke o raspodeli sredstava, kao i obrazloženja donetih odluka.

Srpski PEN centar traži da Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu, javno iznese i obrazloži svoj stav o rezultatima i načinu na koji je sprovedena procedura Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi.

Srpski PEN centar zahteva da se poništi Konkurs grada Beograda za podršku projektima u kulturi, zbog očigledno štetnih posledica koje je izazvao, netransparentne procedure i formalno-pravnih ogrešenja, kao i da se hitno raspiše novi konkurs koji bi počivao na transparentnoj proceduri, dok bi njegove odluke bile utemeljene isključivo na vrednosti i značaju podnetih projekata.

Podelite sa prijateljima:
Share