Snežana S. Baščarević: TRI PESME

Snežana S. Baščarević, rođena 28. 11. 1977. godine u Sarajevu. Doktor književnih nauka, redovni profesor književnosti na Učiteljskom fakultetu u Leposaviću Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, obavljala je funkciju vršioca dužnosti dekana, srpski istoričar književnosti, književni kritičar, esejista, kolumnista i pesnik. Član je Udruženja književnika Srbije i Književnog društva Kosova i Metohije. Autor je sledećih knjiga: „Legende i simboli u Andrićevim romanima”, „Tragom dela Isidore Sekulić”, „Ideje u okviru“, „Književni periodi i pravci”, „Književna tumačenja”, „Karavandžija”, „Riznica“, „Sve(t) oko mene“. Publikovala je preko 120 studija, ogleda, referata, rasprava i kritika. Učestvovala je na preko 100 međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Učesnik je jednog nacionalnog i dva međunarodna naučna projekta. Objavila je tri zbirke pesama, dok su joj ostale pesme objavljene u mnogim listovima i antologijama. Uvrštena je u biografski leksikon „Srbi na Kosovu i Metohiji u 19. i 20. veku“. Dobitnik je nagrade „Sija knjiga majke Angeline” za 2014. godinu, Pesničke škole za mlade literarne talente Srbije 1996. godine, Opštinske biblioteke „Vuk Karadžić“ – Kosovska Mitrovica 1994. godine, priznanja Udruženja poštovalaca književnog i duhovnog rada prof. dr Slobodana Kostića 2023. godine.

ŽIVOTNA ŠETNJA

Preda mnom daljina
I blatnjava pusta cesta
U glavi odzvanja
Ritam tela:
Leva noga – desna ruka
Desna noga – leva ruka.

Koračam i razmišljam
Šta je ljudska suština?
Teži dvadeset jedan gram
Dovoljno da napuni dlan.

Otvaram i zatvaram pesnicu
Osećam ritam duše
Boli kada je stegnuta.
Nosim težinu u grudima
Narod kaže
Da se svila
Ljuta guja u nedrima.

Koračam puna gneva
Što je život
Ta daljina
I blatnjava pusta cesta
Što suštinu čini
Jedna pest.

Nosim crne čizme, duboke
Da pregazim
Živu vodu
Da ozdravim
Dušu bolnu
Da oteram
Ljutu guju
Da promenim
Tu suštinu.

NA BOŽJE JUTRO

Na Božje jutro
Oprosti prvom
I drugom do sebe
Oprosti svakoj pogrdi
Što dušu ti nagrdi.
Oprosti i sebi
Za nepočinjen greh
Za plaćen ceh
Od grešnih načinjen.

Na Božje jutro
Promeni prvog
I drugog do sebe
Promeni svaku pogrdu
Što dušu obrnu.
Promeni i sebe
Za put bez okuke
Za narušene mirne luke
Od grešne odluke.

Na Božje jutro
Kad izmiriš račun tuđ
Kad zaštitiš pravi put
Kad zagrliš mirnu luku
Oslobodi svoju muku
Na plećima
Što uzdiše:
Krivu Drinu
Još ne ispraviše

KO SU KUKAVICE?

Kukavice nisu
Samo ptice
Ljudi koji se
Svega plaše
To su kukavice

Kukavice ne znaju
Za život bez koristi i ćara
Kukavica druge i
Sebe vara

Kukavice nemaju
Sopstveno ognjište
Kukavice rasturaju
Tuđa gnezda

Kukavice beže
Od vetra, vode, vatre
Kukavice beže
Sa bojnog polja

Kukavice nisu
Samo ptice
Ljudi koji nas iznevere
U prijateljstvu, ljubavi i ratu
To su kukavice
Kukavice su izdajice

Podelite sa prijateljima:
Share