Slađana Ilić – nova glavna urednica KNJIŽEVNOG MAGAZINA

Slađana Ilić izabrana je za glavnu i odgovornu urednicu Književnog magazina, na sednici Upravnog odbora Srpskog književnog društva, održanoj 2. oktobra 2019. godine. Mandat Slađane Ilić počinje 1. januara 2020. … Continue reading Slađana Ilić – nova glavna urednica KNJIŽEVNOG MAGAZINA