Slađana Ilić – nova glavna urednica KNJIŽEVNOG MAGAZINA

Slađana Ilić

Slađana Ilić izabrana je za glavnu i odgovornu urednicu Književnog magazina, na sednici Upravnog odbora Srpskog književnog društva, održanoj 2. oktobra 2019. godine.
Mandat Slađane Ilić počinje 1. januara 2020. godine.

Na konkurs za glavnog i odgovornog urednika/urednicu Književnog magazina pristigle su 4 prijave. Konkurisali su Slađana Ilić, Nenad Milošević, Dragica Užareva i Bojan Samson. Istaknuto je da su sve pristigle prijave na svoj način zanimljive ali da se prijava Slađane Ilić izdvaja time što delatnost Književnog magazina smešta u odgovarajući kulturni kontekst kao i naglaskom koji je stavlja na zanemarenu a veoma važnu književnu kritiku. Istaknuti su i mladost i kvalitet predložene redakcije te agilnost glavne urednice.

Pročitajte i >> O čitanju u prevozu

Redakcija koju vodi Slađana Ilić će raditi u sledećem sastavu:
Filip Grbić, urednik za rubriku o kulturnoj politici, kulturnoj istoriji Srba i priloga iz antropologije, psihologije, sociologije, filozofije i istorije
Boris Bulatović, urednik za književnu kritiku (za priloge stranih slavista)
Jana Aleksić, urednica za književnu kritiku (za priloge domaćih kritičara) i urednica za poeziju
Marko Krstić, urednik za prozu
Slađana Ilić, urednica za poeziju i aforistiku

Sažeta biografija Slađane Ilić
Rođena u Kraljevu. Doktor književnih nauka. Do sada je uređivala časopise Naš trag (Velika Plana) i Gradina (Niš). Knjige:
(2018): Državna životinja: politika i ljudi u pričama Radovana Belog Markovića [naučna monografija]. Lajkovac: Gradska biblioteka;
(2014): Ženski u sto tehnika [priče]. Beograd: Dereta.
(2005): Nešto se ipak dogodilo: ogledi o savremenoj srpskoj prozi sezone 2000–2004. [književna kritika]. Zrenjanin: Agora.

Podelite sa prijateljima:
Share