SKD: Portret Ljubomira Simovića

Ljubomir Simović
Ljubomir Simović Foto: A. Vasiljević, Politika.rs

Danas u 20 časova Srpsko književno društvo organizuje predstavljanje pesnika Ljubomira Simovića. U razgovoru će učestvovati Jovan Delić, Aleksandar Jovanović, Radivoje Mikić i Bogdan A. Popović, dok će Ljubomir Simović kazivati svoje stihove. Program uređuje i vodi Dejan Simonović.

Ovom prilikom biće predstavljena knjiga Ljubomir Simović, koju je priredio Bogdan A. Popović u antologijskoj ediciji Matice srpske Deset vekova srpske književnosti.

Poslednjih osam godina Izdavački centar Matice srpske iz Novog Sada objavljuje ediciju Deset vekova srpske književnosti, impozantan izdavački poduhvat od nacionalnog značaja. Edicija, koju uređuje Uređivački odbor sa akademikom Mirom Vuksanovićem na čelu, obuhvata deset vekova srpske književnosti, od književnih radova iz XII veka do savremenih iz XXI veka, uključujući sve žanrove usmene i pisane književnosti koja je nastala na srpskom jeziku. Prva serije edicije predviđa 120 naslova, pri čemu su dosad objavljene 82 knjige. Među najnovijih jedanaest objavljenih naslova je, pod brojem 93, knjiga Ljubomir Simović koju je priredio književni kritičar Bogdan A. Popović. Reč je o prvoj knjizi u okviru ove edicije posvećenoj živom srpskom piscu.

Sve knjige obuhvaćene ovom edicijom oblikovane su saglasno koncepcijskim i uređivačkim načelima koje je formulisao Uređivački odbor. Pored odabranih tekstova pisca o kome je reč, svaka knjiga treba da ima priređivačev predgovor, hronologiju piščevog života i rada, bibliografske priloge, napomene priređivača i kolaž odlomaka iz značajnih tekstova kritičara koji su pisali o delu pisca kome je knjiga posvećena…

Pored izabranih pesama Ljubomora Simovića, njemu posvećena knjiga sadrži tri autorova eseja (dva književna i jedan likovni) i njegovu najpoznatiju dramu Putujuće pozorište Šopalović. Knjiga, pored ostalih predviđenih odeljaka, sadrži opsežan priređivačev predgovor o Simovićevoj poeziji, a u odeljku „O Simoviću” odlomke iz eseja Miodraga Pavlovića, Radivoja Mikića, Jovana Delića, Predraga Palavestre, Ivana V. Lalića i Jovana Hristića.

Podelite sa prijateljima:
Share