SKD: 13 pitanja o kulturnoj politici

Srpsko književno društvo poslalo je saopštenje za medije u kome je političkim akterima postavilo pitanje: Gde se gura kultura? 13 pitanja o kulturnoj politici Srpsko književno društvo uputilo je kreatorima političkog i kulturnog života.

pitanja o kulturnoj politici

Cilj ovog saopštenja je da podstakne javnost na razmišljanja o kulturnoj politici. SKD kao reprezentativno udruženje u kulturi, postavilo je „samo neka od bezbrojnih pitanja“ strankama – učesnicima na izborima 2022. kao i svim akterima kulturnog života i celokupnoj javnosti, pozivajući i medije da se ozbiljno pozabave kulturnom politikom i organizuju niz debata na ovu temu.

13 pitanja o kulturnoj politici

„Kultura je državno pastorče. Osiromašena je, gurnuta u zapećak. Kultura nije čak ni predizborna tema, ni delić obećanja“ – podseća u svom saopštenju Srpsko književno društvo.

 1. Smatrate li da je umetnički rad i, uopšte, rad u kulturi odgovarajuće plaćen? Šta biste preduzeli u smislu poboljšanja materijalnog statusa umetnika?
 2. Smatrate li da treba nastaviti s politikom štednje u kulturi i njenog siromašenja i marginalizovanja?
 3. Za koliki budžet za kulturu se zalažete, izraženo u dinarima, u procentima budžeta, postotku BDP-a?
 4. Smatrate li da je u redu da budžet za kulturu bude manji od budžeta za zatvore?
 5. Kako biste organizovali konkurse za projekte u kulturi:
  • Kako biste obezbedili da se o projektima odlučuje na osnovu kvaliteta programa, a ne drugih uticaja?
  • Hoćete li otvoriti mogućnost finansiranja višegodišnjih projekata?
  • Hoćete li se starati da novac namenjen programima u kulturi bude na raspolaganju pravovremeno, već početkom godine, ne sa višemesečnim kašnjenjem?
 6. Kako biste organizovali i kojim iznosom finansirali predstavljanje srpske kulture u inostranstvu?
 7. Podržavate li osnivanje Centra za knjigu?
 8. Da li biste, i kako, uticali na mogućnost da kultura bude prisutnija u medijima, posebno u elektronskim, onim s nacionalnom frekvencijom?
 9. Kako biste ostvarili ravnomerni regionalni razvoj u oblasti kulturne politike?
 10. Kako biste rešavali status samostalnih umetnika, kako u pogledu mogućnosti zarade, tako i dostojanstvene penzije i prava na lečenje?
 11. Kultura je zagušena administrativnim procedurama koje postaju same sebi svrha. Šta ćete učiniti kako bi se kultura debirokratizovala?
 12. Sprovođenje kulturne politike preliva se na sve segmente društva, odakle biste počeli?
 13. Da li poznajeti i da li pratite neki model koji bi bio uzoran kao kulturna politika Republike Srbije?

Nagrada Miroslav Dereta: konkurs za neobjavljeni roman

Ovo su samo neka od brojnih pitanja na koja Srpsko književno društvo želi da skrene pažnju kreatorima politike u kulturi i celokupnoj javnosti, navodi se u saopštenju.

Podelite sa prijateljima:
Share