Sanjarije usamljenog šetača Ž. Ž. Rusoa u izdanju Derete

Izdavačka kuća Dereta nedavno je objavila prevod knjige Sanjarije usamljenog šetača čiji je autor Žan-Žak Ruso, jedan od istaknutih filozofa i književnika XVIII veka. Knjigu je sa francuskog prevela Mira Vuković.

Sanjarije usamljenog šetača

Ovaj zapis o slavljenju prirode i izolacije zanimljiv je i zbog svoje žanrovske neodređenosti. Da li su Sanjarije nastavak Ispovesti, dnevnik, eseji, zbirka refleksija?

Knjiga obiluje piščevim anegdotama, kao i razmišljanjima o obrazovanju i političkoj filozofiji. Knjiga se sastoji od deset „šetnji“: prvih sedam uredio je sam autor, osma i deveta su završene, ali ih Ruso nije revidirao, dok je deseta ostala nepotpuna u trenutku Rusoove smrti.

Svoje delo Sanjarije usamljenog šetača, objavljeno posthumno 1782. francuski filozof Žan-Žak Ruso pisao je, s prekidima, u Ermenonvilu pored Pariza, pred smrt, između 1776. i 1778. godine.

Ruso je smatrao da se čovek rađa dobar, te da naknadno biva iskvaren društvenim prilikama. Insistirao je na povratku na precivilizacijsku prirodnost i čistotu. Budući da je ovaj ideal neostvariv, iznevereni mislilac povlači se u izolaciju. Priroda je za ovog filozofa-šetača ne samo mesto za sanjarenje i osamu već i motivacija za razmišljanje o sebi, pa stoga beleženje sanjarija nastalih u ovim prilikama rezultuje boljom samospoznajom.

Sanjarije usamljenog šetača su knjiga koja, uz poemu Noćne misli Edvarda Janga i Geteove Jade mladog Vertera, najavljuje rađanje evropskog romantizma.

Podelite sa prijateljima:
Share