Roman na italijanski način: prva knjiga u novoj ediciji Arhipelaga

Nova knjiga Snežane Milinković Roman na italijanski način je književno-istorijska studija o izvorima i počecima italijanskog i evropskog romana u drugoj polovini XV i u prvoj polovini XVI veka.

Roman na italijanski način

Opisujući nastanak modernog romana, autorka se posebno bavi viteškim epom, ranim formama romana „na italijanski način“ i spevom Mahniti Orlando. Pored Ariostovog Mahnitog Orlanda, kao najvažnijeg predstavnika svoje vrste u italijanskoj književnosti toga doba, Snežana Milinković svoju studiju posvećuje istraživanju Bojardovog Zaljubljivanja Orlanda i Pulčijevog Morgantea.

Polazeći iz takve perspektive, autorske prati raspon od definicije „viteškog epa“, preko parodije kao književne i kulturne realnosti, gospi i vitezova, oružja i ljubavi koji ispunjavaju spevove italijanskih autora ovog doba, do „romana na italijanski način“.

– Ne tako davno, kada su mislioci, koji su odredili i naše današnje poimanje književnosti i kulture, postavljali temelje modernosti, ovi su autori, na prvom mestu najveći među njima, L. Ariosto, poslužili i kao povod i kao način da se ta modernost, ujedno i pogled na istoriju, te i čoveka uopšte, pojme i odrede. I u ovo naše doba, u raskoraku između žala za sveobuhvatnim pogledima na svet, čoveka i stvaranje, i straha od onoga što oni nose sobom, u sveopštoj „mobilnosti“ koja vapi za uporišnom tačkom, premda u nju ne veruje, Pulči, Bojardo, i nadasve Ariosto mogu biti jednako izazovni da kroz neminovno drugog (i drugačijeg) određenog dobom između druge polovine XV i prve polovine XVI veka, sagledamo sami sebe, smisao i besmisao naših savremenih „potraga“. A jednako, rekla bih, i primer koji nam ukazuje da u traganju za lepotom izraza, za samom idejom lepog ovaploćenom u rečima i njihovoj najuzvišenijoj formi – poeziji, leži i najviše etičko načelo koje se ogleda u dostojanstvenom priznavanju poraza i jednako dostojanstvenom istrajavanju u traganju za istom tom lepotom i, ujedno, istinitošću jezika i poezije – kaže Snežana Milinković.


Snežana Milinković je književni istoričar i prevodilac. Profesorka je italijanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se starijom italijanskom književnošću srednjega veka i humanizma i renesanse, kao i problemima žanra novele, viteškog romana, epistole. Bavi se i komparativnim izučavanjima i vezama između srpske i italijanske književnosti. Objavila je knjige: Preobražaji novele. Novela od V. Vrčevića do S. Matavulja i italijanska novelistička tradicija (2008), Dekameron. Knjiga o ljubavi (2011), Prepiska Lodovika Bekadelija, nadbiskupa dubrovačkog (1555-1560) (2016, s N. Stipčevićem). Između ostalog, prevela je i dela Klaudija Magrisa: Mikrokosmosi (2009), Drugo more (2010), Dunav (2014), Obustavljeni postupak (2017), Zakrivljeno vreme u Kremsu (2019), sva objavljena u izdanju Arhipelaga.

Studija Snežane Milinković Roman na italijanski način prva je knjiga u novoj Arhipelagovoj ediciji Italiana. Edicija je zamišljena kao niz knjiga o italijanskoj književnosti i kulturi, kao i izbor dela iz klasične i savremene italijanske književnosti i kulture. Edicija Italiana pokrenuta je uz podršku Italijanskog instituta za kulturu. Posle poznate antologijske edicije 100 slovenskih romana i započete serije antologija savremene evropske pripovetke Čitanje Evrope, Arhipelag u pokretanju edicije Italiana vidi mogućnost za istraživanje jednog šireg kulturnog prostora, što je pogotovu važno u savremenom trenutku u kome postoji tako mnogo isključivanja i netrpeljivosti.

Podelite sa prijateljima:
Share