Raspisan konkurs za ediciju PRVA KNJIGA Matice srpske

Edicija Prva knjiga Matice srpske pokrenuta je 1957. i namenjena je mladim piscima koji tek stupaju na književnu scenu. Do sada je u njoj objavljeno više od 287 naslova poezije, proze, kritike, književne teorije i esejistike.

Prva knjiga Matice srpske

Pored toga što je stekla zavidan ugled, Matičina „Prva knjiga” je u srpskom izdavaštvu dvadesetog veka ujedno i najstarija edicija te vrste.

Mnogi autori ove edicije danas čine bitan deo naše savremene književnosti, kao na primer: Dobrica Erić, Mirjana Stefanović, Judita Šalgo, Milutin Petrović, Gvozden Eror, Miro Vuksanović, Vladimir Kopicl, Radmila Gikić, Dragan Velikić, Novica Milić, Ljubica Arsić, Mihajlo Pantić, Jovan Delić, Jovan Popov, Vojislav Karanović, Zoran Đerić, Dubravka Đurić, Veselin Marković, Vladimir Tasić, Borivoje Adašević i drugi.

Pravo da konkurišu imaju autori ili autorke koji ne smeju biti stariji od 30 godina u godini u kojoj konkurišu i koji nemaju prethodno objavljenu knjigu.

Rukopis koji se šalje na konkurs mora biti originalno autorsko delo na srpskom jeziku, otkucano ćiriličnim pismom, do sada neobjavljeno ni u celosti, niti u delovima.

Rukopis u pet primeraka i kratka biografija autora šalju se (ili dostavljaju lično) na adresu:

Matica srpska
Za ediciju „Prva knjiga” (za Milenu Kulić)
Matice srpske 1
21000 Novi Sad

Rukopisi koji konkurišu za Ediciju „Prva knjiga” primaju se do 1. maja 2023. saopšteno je na sajtu Matice srpske.

Autori uz rukopis treba da dostave i Autorsku izjavu koju mogu preuzeti na sajtu Matice srpske. Rukopisi koji su dostavljeni bez Autorske izjave neće biti uzimani u razmatranje.

Pogledajte i Konkurs ĐURA ĐUKANOV za najbolju zbirku priča

Odluka Uredništva objavljuje se na sajtu Matice srpske do kraja avgusta.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od stručnog saradnika Odeljenja za književnost i jezik putem mejl adrese milena.kulic@maticasrpska.org.rs.

Podelite sa prijateljima:
Share