Protest Srpskog PEN centra povodom rezultata Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi

Srpski PEN centar izrazio je energičan protest povodom objavljenih rezultata Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi.

Posle pažljive analize rezultata ovogodišnjeg Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi, Srpski PEN centar obaveštava javnost da ovi rezultati ne održavaju raznovrsnost, razuđenost, inovativnost, modernost i bogatstvo savremene kulturne scene koja se oblikuje u Beogradu. Nijedan projekat s kojim je konkurisao Srpski PEN centar na Konkursu grada Beograda za podršku projektima u kulturi nije podržan. To se dogodilo i prošle godine. Već dve godine zaredom grad Beograd uskraćuje svaku podršku Srpskom PEN centru na Konkursu za podršku projektima u kulturi, navodi se u saopštenju za javnost.

Srpski PEN centar u takvoj doslednosti Sekretarijata za kulturu, njegovih stručnih komisija, kao i gradonačelnika Beograda prepoznaje političku arbitrarnost, kao i nastojanje da se marginalizuje vrhunska kultura i da se onemogući realizacija programa koji su značajni za savremenu srpsku književnost i kulturu.

Srpski PEN centar je organizacija koja postoji više od 90 godina, a za svoju programe, potvrđene u domaćoj i međunarodnoj javnosti, nije dobila nijedan dinar podrške, dok su izdašnu podršku dobile mnogobrojne organizacije čiji rad ne postoji u srpskoj kulturi, organizacije koje su nastale nedavno, pa samim tim nemaju nikakvu proverljivu istoriju delovanja, kao i projekti koji ne bi mogli da izdrže elementarnu kritičku proveru.

Srpski PEN centar smatra da ovakvo neodgovorno i netransparentno postupanje sa ionako malim budžetom za kulturu jeste štetno za savremenu srpsku kulturu. Kulturna javnost mora odbaciti ove rezultate i zahtevati obnovu institucije javnih i transparentnih konkursa za podršku projektima u kulturi.

Zbog svega navedenog, ova organizacija traži da Sekretarijat za kulturu neodložno objavi imena članova komisija koje su predložili ovakve odluke o raspodeli sredstava na Konkursu za podršku projektima u kulturi, kao i obrazloženja ovakvih odluka.

Srpski PEN centar zahteva da Konkurs grada Beograda za podršku projektima u kulturi bude poništen i da se u hitnom roku raspiše novi konkurs na kome bi odluke bile donete u transparentnoj proceduri i utemeljene isključivo u vrednosti i značaju podnetih projekata, što je u najboljem interesu savremene srpske kulture, stoji u saopštenju.

Grad Beograd je 23. marta objavio rezultate godišnjeg konkursa za (su)finansiranje projekata u kulturi za 2018. godinu. Koji projekti iz oblasti kulture se finansiraju ili sufinansiraju iz gradskog budžeta i u kom iznosu, možete pogledati >> OVDE.

Podelite sa prijateljima:
Share