Prosejavanje zlata

Pisci_Dejan_Aleksić
Dejan Aleksić

– Stvaranje pesme je postupak mnogo složeniji i zahtevniji od samog čina zapisivanja stihova. Makar je moje iskustvo takvo. Reč je o čitavom percepcijskom mehanizmu, načinu na koji se razumeju i osećaju svet i aktivna stvarnost. Čin zapisivanja stihova je, dakle, samo finale, materijalna realizacija određene pesme. U mom slučaju, stvaralački postupak kreće od prosejavanja trunčica metafizičkog zlata iz taloga i jalovine koje nanose svakodnevna iskustva u sudaru unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ako tog sudara i odgovarajućeg odnosa prema njemu nema, nema ni poezije. Moj prijatelj, istoričar umetnosti koji ne pretenduje da bude pesnik u formalnom smislu, Ljubiša Simović, ima dva briljantna stiha koja to ilustruju: “Da nema tog kotla u stomaku, / ne bi se ni inje na prstima hvatalo”.

Iz intervjua sa Dejanom Aleksićem  objavljenog 26. maja 2013. godine u >> Večernjim novostima.

Podelite sa prijateljima:
Share