Promocija monografija Akademske knjige u Pirotu

Predstavljanje knjiga Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića Žanete Đukić Perišić i Agon i melanholija. Život i delo Miloša Crnjanskog Gorane Raičević biće održano u okviru Sajma knjiga u petak, 25. marta u 19 časova u holu Doma kulture Pirot. Razgovor sa Goranom Raičević, Žanetom Đukić Perišić i Borom Babić će voditi Vule Žurić povodom višestruko nagrađenih naučnih monografija posvećenih dvojici najvećih pisaca objavljenih u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.

Kapitalno delo Gorane Raičević, u izdanju Akademske knjige, do sada je osvojilo Nagradu „Nikola Milošević”, Nagradu „Laza Кostić”, Nagradu „Medalja za očuvanje kulturnog nasleđa”  i Nagradu „Nikolaj Timčenko”. Za kapitalno delo Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića Žaneta Đukić Perišić osvojila je Nagradu „Isidora Sekulić” i Nagradu „Zlatni ključ srpske književnosti”.

Obimna monografska studija Gorane Raičević posvećena životu i delu Miloša Crnjanskog (1893–1977) plod je dvodecenijskih izučavanja usredsređenih prvenstveno na sam autorov književni i publicistički opus, zatim na analize i tumačenja brojnih studija, eseja, naučnih radova i knjiga napisanih o njegovom delu, ali i na proučavanja istorijskog konteksta – vremena i prilika u kojima je autor živeo i stvarao – i sve to na temelјu arhivskih izvora (prepiska), kao i drugih dostupnih relevantnih istorijskih referenci i istorijske građe. Kroz priču o životu i delu Miloša Crnjanskog moguće je pratiti istorijske i političke prilike burnog 20. Stoleća, koje su usmeravale i određivale sudbinu austrijskog Srbina, koji će, upravo zbog činjenice da se rodio van vlastite države, veliki deo svog opusa posvetiti temi bezdomnosti, lutanja i seoba naroda koji nema svoje granice. Odluka autorke da se opredeli za perspektivu koja u isto vreme osvetlјava i život i stvaralaštvo Miloša Crnjanskog izraz je htenja da se njegovom delu priđe iznutra, tako što će se razumevanjem piščevog položaja u svetu, njegove idejnosti i osećajnosti, omogućiti tumačenja koja tragaju za autorskim intencijama, kao i da se, obrnuto, upravo kroz poetiku književnih tekstova otkrije onaj lični poetski sadržaj, jedinstven pogled na svet, koji je to delo čini vrhunskom umetnošću.

Knjiga Pisac i priča po sintetičkom načinu pristupa Andrićevom životu i delu, ali i zahvaljujući novim otkrićima i pronicljivim interpretativnim uvidima u pojedinačna dela, kao i u celokupan piščev opus, prevazilazi sve dosadašnje biografije, ali i mnoge monografije posvećene autoru Na Drini ćuprije. Žaneta Đukić Perišić, jedan od najboljih poznavalaca života i dela Ive Andrića, kao i recepcije tog dela u vremenu, a zahvaljujući opsežnim istraživanjima, došla je do niza novih, neotkrivenih detalja iz piščevog života, otvorivši vrata njegove radionice. Suočivši se sa kompleksnim problemom odnosa pisca i dela, autorka je u tumačenju tog odnosa uspela da izbegne svaku vrstu bukvalizacije i pojednostavljivanja. Štaviše, uzevši Andrićevo delo kao model jednog, za čitaoce, nepoznatog i skrivenog ličnog sveta, Žaneta Đukić Perišić između umetnosti i života uspostavila je mnoge tanane, ali značajne veze što na nov način osvetljavaju i ona tamna mesta iz biografije velikog pisca, kao i skrivena značenja njegove literature, koja nauka sve do danas nije uspela da osvetli i protumači. (Gorana Raičević)

Podelite sa prijateljima:
Share