Promocija knjige M. Magaraševića PESNIČKI SVET EZRE PAUNDA

Pesnički svet Ezre Paunda

Promocija knjige Mirka Magaraševića Pesnički svet Ezre Paunda (Akademska knjiga, 2019) održaće se večeras, 27. februara. 2020. u 19:30 časova, u maloj sali Klarčeve zadužbine (Studentski trg br. 5, Beograd).

Na promociji učestvuju: dr Milo Lompar, dr Leon Kojen i autor.

Metodom i duhom Paund je blizak idejnosti koju nalazimo u Danteovoj Božanstvenoj komediji (koja se oslanja na Vergilija koji se oslanja na Homera). To je idejnost koja se zasniva na inkluzivnosti. (Luis Zukovski, 1931.)

Paund je strogo posvećen preciznoj pesničkoj slici, jasnom uvidu u prizor, emociju i raspoloženje. Кo ne sluti i ne razume poetiku Ezre Paunda, neće moći da bude na tragu novog ni u poeziji svoga jezika, napisao je Mirko Magarašević.

Mirko Magarašević, pesnik, esejista, književni kritičar, putopisac, pokretač književnih inicijativa i prevodilac, do sada je objavio 14 knjiga pesama i 7 knjiga eseja. 1995. godine pokrenuo je Udruženje “Isidora Sekulić” i u skladu sa s tom delatnošću uređuje književni časopis Isidorijana. Baveći se srpskom poezijom, pisao je o mnogim značajnim pesnicima. Priprema Antologiju srpske urbane poezije. Vodi decenijsku Anketu o srpskoj poeziji i kritici poezije od 1970. do danas.

Podelite sa prijateljima:
Share