Pripovedački opus velikog pisca modernizma Roberta Muzila u izdanju Derete

Dela velikog pisca modernizma, Roberta Muzila, pojavila su se u izboru Milorada Sofronijevića u izdanju Derete. Pored prvenca, kratkog romana Pometnje pitomca Terlesa (1906), u knjizi je obuhvaćen skoro celokupan pripovedački opus autora.

Muzil

Muzil je svakako jedan od ključnih književnika XX veka, iako njegovo stvaralaštvo nastaje ili uprkos „odvratnosti prema pripovedanju” ili kao pokušaj emancipacije pripovedanja od narativnog manira dadilja, koji je, po samom autoru, stil većine pripovedača sve do početka XX veka.

Muzil u svojim pričama ne želi da oslikava svet, već mu je namera da izbrazda dušu, kako je jednom i sam rekao. Suštinu umetnosti vidi u područjima „između razuma i osećanja, gde se odigravaju ona prava proširenja duše, gde se prepliću intelektualno i emocionalno”.

U svojim pričama, Muzil raskida sa kauzalno-hronološkim tokom radnje, a sve povezuje značenjima, odbacujući pritom svako pojednostavljeno prikazivanje stvarnosti. Pažnja čitaoca se tako pomera s radnje na jezik i na samu strukturu značenja. Izbor tema za svoje priče Muzil nalazi u onom međuprostoru za koji „u jeziku svakidašnjice i čvrstog, uspravnog hoda još nije postojala reč”, kako stoji u Savršenstvu ljubavi.

Prevod sa nemačkog: Milorad Sofronijević, Đorđe Katić, Svetomir Janković.

„Muzil je jedan od retkih velikih modernista, jedan od šačice koji se usudio da se suoči sa pitanjima koja oblikuju i definišu naše vreme… Njegovi dometi su visoki a ima kapacitet jednako velik kao Man, Džojs ili Beket.” ‒ Boston Review

„Muzilova jezička veština virtuozna je u spajanju težnji, manira i rezultata. On je toliko savršen stilista da posle njega Kafka može izgledati nezreo, Man brbljiv, Breht podrugljiv, Rilke izveštačen, a Valter Benjamin hermetičan…” ‒ New York Times Book Review

„[Ove priče] oponašaju matrice ličnih opsesija s takvom autentičnošću da bi lako mogle da uplaše čitaoce… Svaka novela veoma smelo i saosećajno ispituje urođenu prirodu ljudske psihe, i svaka funkcioniše kao odlučno istraživanje ograničenja samoizražavanja kroz jezik.” ‒ The Hudson Review

Podelite sa prijateljima:
Share