Priče sa balkona, priče sa Balkana: konkurs za dramske tekstove

Alternativna teatarska aktivna kompanija – ATAK objavila je međunarodni nagradni konkurs “Priče sa balkona, priče sa Balkana” za najbolje kratke dramske tekstove. Poziv je otvoren za sve dramske autore sa prostora Balkana i Evrope koji pišu na crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku i u svim žanrovima, saopštio je ATAK.

Priče sa balkona
ATAK: Priče sa balkona, priče sa Balkana

Kratke drame treba da odražavaju stav balkanskih pisaca o temama: balkanska vizija Evrope, povezanost i solidarnost u trenutnim okolnostima u doba pandemije, pogled na politički, socijalni, obrazovni i nacionalni smisao, subkulturu, ideološko nasleđe balkanskih zemalja, balkanski pogled na Evropu, na probleme s kojima se mnoge zemlje susreću u procesu pridruživanja EU, antifašističko nasleđe, život između Istoka i Zapada…

Nagrada za svaku od 10 najboljih drama je 500 evra po izabranom autoru.

Drama ne treba da bude duža od sedam stranica, niti da ima više od dva lica. Jedan autor može poslati samo jednu dramu.

Najbolje drame će biti objavljene u posebnoj zbirci-zborniku, te biti izvedene kao posebno pozorišno delo. Predstave će izvoditi glumci iz različitih zemalja Balkana, a za potrebe digitalnih platformi, biće snimljene kao videozapisi i distribuirani putem veb stranice, Fejsbuka, Instagrama, YouTube kanala itd.

Najboljih 10 kratkih drama će izabrati žiri sastavljen od relevantnih pozorišnih stručnjaka i umetnika. Članovi žirija za 2020. godinu su: Stevan Koprivica (Crna Gora), Dino Mustafić (Bosna i Hercegovina), Filip Grinvald (Srbija) i Matko Botić (Hrvatska).

Projekat “Priče sa balkona, priče sa Balkana” je platforma za razvoj dramskog pisanja i međunarodnu saradnju koji podrazumeva konkurs za kratke dramske forme, tribine i proizvodnju pozorišnog dela, namenjen dramskim autorima i svim delatnicima u pozorišnoj umetnosti u Crnoj Gori i regionu. Poziv je namenjen i ostalim savremenim umetnicima koji praktikuju različite multimedijalne umetničke prakse.

Pročitajte i: Milan Todorov: DIVLJA PTICA

ATAK-ov projekat “Priče sa balkona, priče sa Balkana” jedan je od 29 projekata podržanih od evropskog fonda “Culture of Solidarity Fund”, a odabranih među 2.500 pristiglih iz svih evropskih zemalja.

NAČIN PRIJAVE

Na e-mail adresu price.sabalkana@gmail.com autori/ke treba da pošalju dva zasebna word dokumenta. U prvom je tekst drame potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), a u drugom naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta i kontakt podaci autora/ke koji uključuju poštansku adresu, e-mail adresu i broj telefona.

Tekstove je potrebno poslati do 20. septembra 2020.

OBRAZLOŽENJE

Posedovanje balkona danas je postalo privilegija, ne samo zbog svežeg vazduha, već i zbog mogućnosti učestvovanja u zajednici. Balkon je vratio svoju demokratsku funkciju, odnosno funkciju učestvovanja, a mi koristimo balkone kao mesta za razgovor. Balkon je od davnina predstavljao prizor rimskih careva i govornika, kroz renesansu. gde je imao funkciju privatne pozornice za rađenje evropskog građanstva, kroz intimne trenutke romantizma i balkona kao osvojenog ženskog javnog prostora, do pozornice totalitarnog sistema 20. stoleća, njegova je arhitektonska funkcija jednostavna – predstavlja komunikaciju privatnog i javnog.

Projekat može uključiti druge umetnike koji praktikuju transdisciplinarni pristup savremenoj umetnosti, propituju pojave društvenih odnosa, nova čitanja političkih / umetničkih manifestacija 19. i 20. veka, razmatrajući nove strategije koje nasleđuju iskustva političke istorije i avangarde nakon Drugog svetskog rata.

Podelite sa prijateljima:
Share