Prepiska Milana Kašanina – PISMA, SUSRETI, TRAGOVI

U okviru Rukopisnog odeljenja Matice srpske objavljena je prepiska Milana Kašanina Pisma, susreti, tragovi. Ova epistolarna trilogija podeljena u pet knjiga (druga i treća knjiga su sastavljene iz dva dela) započinje sećanjima Kašaninove ćerke Marine Bojić („Moj otac Milan Kašanin”).

Prepiska Milana Kašanina

U prvoj knjizi štampana je prepiska Milana Kašanina sa članovima porodice, zatim sa S. Marićem, T. Ostojićem, V. Stajićem…

Druga knjiga osvetljava rad Milana Kašanina na književnom polju. U okviru ove knjige štampana je njegova prepiska sa M. Maletinom, J. Dučićem, V. Petrovićem, M. Crnjanskim, I. Sekulić, B. Ćosićem, M. Krležom, G. Krklecom, M. Ristićem, B. Petrovićem, A. Tišmom…

Treća knjiga predstavlja Kašaninov rad na istoriji umetnosti, formiranju i osnivanju tri moderna muzeja (Muzej savremene umetnosti, Muzej kneza Pavla, Galerija fresaka), uređivanju Umetničkog pregleda… U okviru ove knjige objavljena je prepiska sa knezom P. Karađorđevićem, P. Vasićem, P. Milosavljevićem, K. Strajnićem, P. Beljanskim, S. Radojčićem, M. Konjovićem, A. Derenom, K. Klarkom, A. Derokom, K. D. Merensom, D. Segonzakom, B. Berensonom…

Branimir Ćosić u vrzinom kolu života i smrti

U okviru ovih knjiga prepiske po prvi put objavljeni su sačuvani „tragovi” – sećanja i zapisi Milana Kašanina na savremenike. Priređivač prepiske Milana Kašanina je Zorica Hadžić koja je napisala i pogovore za svaku od tri knjige, kao i napomene i beleške uz pisma, saopštila je Matica srpska.

Podelite sa prijateljima:
Share