Predstavljanje knjige Medijska pismenost i kritičko mišljenje

Knjiga Violete Kecman Medijska pismenost i kritičko mišljenje (Clio, 2023) biće predstavljena u sredu 13. septembra u 19 sati u Kulturnom centru Beograda (galerija Artget).

Medijska pismenost

Na promociji će govoriti: Dalibor Petrović, profesor Univerziteta u Beogradu, Maja Vukadinović, urednica edicije Multimedia, Zoran Hamović, glavni urednik IP Clio i Violeta Kecman, autorka. Razgovor će moderirati Tamara Stojanović.

Knjiga Medijska pismenost i kritičko mišljenje ubedljivo i argumentovano dokazuje da medijskoj pismenosti, kao osnovnom generatoru razvoja kritičkog mišljenja, u srednjoškolskom obrazovanju treba posvetiti posebnu pažnju. U isti mah, ona pruža odsudan doprinos definisanju ovog, do sada neodređeno i preširoko shvatanog, pojma.

Zasnovana na kritičkoj pedagogiji, ova sistematična, pregledna, interdisciplinarna studija kao primarni cilj obrazovanja ističe podsticanje kritičke svesti učenika, tj. razvijanje njihove kompetencije za analizu socijalnih, ekonomskih i političkih protivrečnosti u društvu. Dometi kritičkog mišljenja se, kako autorka pokazuje, ne iscrpljuju samo sa kritičkim razumevanjem medijskih sadržaja. Ono je smisleno, samo ako je operacionalizovano – ako, dakle, vodi plemenitim akcijama na ličnom i kolektivnom planu. Participacija pojedinca u građanskom društvu i, u konačnici, demokratizacija građanskog društva krajnji su ishodi do kojih medijska pismenost i kritičko mišljenje treba da dovedu.

Studija Medijska pismenost i kritičko mišljenje originalno je i kompleksno empirijsko istraživanje čiji će rezultati biti dragoceni kreatorima javnih politika u oblasti srednjoškolskog obrazovanja, ali i svima koji uviđaju da proces vaspitanja i širenja potrebnih znanja u digitalnom dobu, više ne može da se zasniva na konvencionalnim praksama analognog društva.

Violeta Kecman, teoretičarka dramskih umetnosti, medija i kulture, profesorka srpskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture. Kao nastavnik, autor i stručni konsultant u nacionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti obrazovanja i medija, više od dve decenije bavi se obrazovanjem adolescenata i stručnim usavršavanjem nastavnika.

Autorka je većeg broja udžbenika, priručnika i monografija u oblastima metodike nastave srpskog jezika i književnosti, medijske pedagogije i teatrologije. Dobitnica je nagrade UNESKA za upotrebu IKT alata i inovativnu metodiku nastave, kao i Svetosavske nagrade za doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.

Podelite sa prijateljima:
Share