Impresum

Sinhro.rs
Portal za književnost i kulturu čitanja

– Svaka knjiga ima dve priče –

Web: www.sinhro.rs

Izdavač: Sinhro MOZAIK
Sedište: Sremska Mitrovica
Matični broj: 28306156
PIB: 112085792

ISSN 2738-0092 (Online)
COBISS.SR-ID 21816841
UDK 82

Početak rada portala: 2013.

Glavna i odgovorna urednica: Branislava Ilić

Autori i saradnici: Sašo Ognenovski, Isidora Đolović, Sofija Popović, Mariola Pantelić, Arnela Vučković, Aleksandra Đuričić, Jovan Pavlović, Ana Galić…

Lektor: Ankica Canjar

E-mail: kontakt@sinhro.rs
Telefon: 066 502 61 45

twitter.com/SinhroRS
facebook.com/sinhro.rs


Sinhro.rs – Svaka knjiga ima dve priče
portal za književnost i kulturu

Portal za književnost i kulturu čitanja Sinhro.rs posvećen je sistematizovanju i agregaciji tekstova, multimedijalnog materijala i linkova iz književnosti. Pratimo aktuelne novosti i intervjue, najavljujemo književne događaje i nova izdanja knjiga, pišemo o knjigama, književnosti i kulturi čitanja. Objavljujemo poeziju, prozu i eseje afirmisanih i neafirmisanih autora.

Osnovni ciljevi portala su: informacija, edukacija, kreacija i promocija.

Sinhro.rs je mesto hipertekstualnog ukrštanja, polazna tačka za dalja putovanja, ili samo usputna stanica.

© 2013 – 2023. Sinhro.rs


Mnogi tekstovi objavljeni na portalu Sinhro.rs preuzeti su i objavljeni i na drugim internet mestima i u medijima i biltenima. Rad i ciljevi portala Sinhro.rs predstavljeni su u Letopisu Matice srpske, kao i na raznim sajtovima i blogovima. Internet portal Sinhro.rs medijski je partner značajnih dešavanja u književnom i kulturnom životu Srbije.