Podrška Inicijativi za uvođenje natpredmetnog statusa srpskog jezika i književnosti

Kao reprezentativno udruženje u kulturi, Srpsko književno društvo podržava inicijativu Društva za srpski jezik i književnost Srbije za uvođenje natpredmetnog statusa srpskog jezika i književnosti. Kvalitetno školsko obrazovanje kada je reč o srpskom jeziku i književnosti predstavlja osnov za formiranje pravih čitalaca i budućih pisaca, navodi se u saopštenju SKD-a.

uvođenje natpredmetnog statusa srpskog

Inicijativu za uvođenje natpredmetnog statusa srpskog jezika i književnosti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podneće Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, a tekst inicijative pročitajte u nastavku:

Na osnovu Deklaracije o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama i Deklaracije o kanonu srpske književnosti (koje su doneli filolozi iz svih relevantnih naučnih i nastavno-naučnih institucija), Društvo za srpski jezik i književnost Srbije organizovalo je i okrugli sto sa temom Natpredmetni status srpskog jezika i književnosti. Cilj svih ovih aktivnosti bio je da se nađe najprihvatljivije rešenje u vezi sa poboljšanjem statusa predmeta Srpski jezik i književnost.

Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije tražimo da u obrazovni sistem na nivoima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja uvede natpredmetni status Srpskog jezika i književnosti.

Razlozi za uvođenje natpredmetnog statusa imaju nacionalnu i obrazovnu osnovu:

  • maternji jezik predstavlja temelj nacionalnog identiteta, elementarni je i najvažniji posrednik u izražavanju duhovnog, intelektualnog i kreativnog potencijala pojedinca i najprirodnije vezivo u očuvanju jedinstva zajednice, održavanju kolektivnog pamćenja i predstave o kulturnom nasleđu nacije;
  • praksa je pokazala da se niske ili visoke kompetencije učenika vezane za predmet srpski jezik i književnost recipročno odražavaju na (ne)sposobnost ovladavanja gradivom iz drugih nastavnih i naučnih polja, to jest, ako učenici dobro vladaju maternjim jezikom, spremniji su i za učenje ostalih predmeta.

Zašto je dobro da u kućnoj biblioteci imate najmanje 80 knjiga

Šta je potrebno učiniti da bi predmet Srpski jezik i književnost dobio natpredmetni status:

  • ovaj predmet ne može biti skrajnut u korist bilo kog drugog predmeta, tj. njegov status i zakonski mora biti zagarantovan;
  • mora imati veći broj časova na svim nivoima obrazovanja:
  • u 6, 7. i 8. razredu broj časova sa 4 treba povećati bar na 5 (preko povećanja maksimalnog nedeljnog opterećenja učenika, tj. promenom člana 59. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju);
  • u srednjoj školi treba uvesti najmanje još jedan čas (promenom člana 28. Zakona o srednjem obrazovanju);
  • povećanje broja časova ne sme se odnositi na povećanje trenutne norme nastavnika Srpskog jezika i književnosti (jer bi se suprotno postupanje neposredno odrazilo na opadanje kvaliteta nastave);
  • povećanje ukupnog fonda časova podrazumeva otvaranje novih radnih mesta za nastavnike Srpskog jezika i književnosti;
  • povećanje fonda časova ne podrazumeva proširenje nastavnih programa.
Podelite sa prijateljima:
Share