Pjesnički konkurs „Miloš Vidaković“ – Rudo 2023.

Povodom XXIII „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom, Književni klub „Miloš Vidaković“ Rudo i Javna ustanova Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“  raspisuju 12.  Konkurs poezije u pomen pjesniku Milošu Vidakoviću.

Miloš Vidaković

Na Konkurs svoju nenagrađivanu ljubavnu pjesmu mogu slati svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku i oni koji pored svog izvornog jezika pošalju i prevod pjesme.

Pjesma smije imati najviše 32 stiha, a svaki autor može poslati jednu pjesmu.

Rok za slanje pjesama je 12.11.2023. godine.

Pjesme poslati na e-mail adresu: konkursmilospjesma@gmail.com potpisane šifrom umjesto imena autora, a na e-mail adresu: konkursmilossifra@gmail.com – poslati razrješenje šifre sa adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova, font: Times New Roman, 12), brojem telefona i e-mail adresom.

Pjesme se mogu slati i poštom na adresu:
JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo
Ul. Trg Slobode br. 1
73260 Rudo
sa naznakom: „ZA PJESNIČKI KONKURS MILOŠ VIDAKOVIĆ“
Pjesmu slati pod šifrom a u posebnoj koverti priložiti razrješenje šifre, adresu i kratku biografiju autora.

Nagrade su predviđene za tri najbolje ljubavne pjesme po ocjeni Žirija kojeg imenuje organizator ove manifestacije.

  • Prva nagrada za najbolju ljubavnu pjesmu je: Plaketa Miloš Vidaković, poziv autoru da na kulturnoj manifestaciji „Vidakovićevi dani kulture 2022“ 25.11.2023. godine u Rudom pročita svoju pobjedničku pjesmu i novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM.
  • Druga nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 300,00 KM.
  • Treća nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 200,00 KM.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na isti način kao i sam Konkurs do 20.11.2023. godine.

Miloš Vidaković rođen je 26. decembra 1891.  u mjestu Granje, Štrpca, opština Rudo. Bio je član Mlade Bosne, pjesnik, književni kritičar, prevodilac, prijatelj Ive Andrića,  pisao u  „Narodu“. Autor je zbirke pjesama „Carski soneti“. Umro je 2. oktobra 1915. u Velesu.

Kontakt telefon za informacije 00387 65/ 934- 221

Podelite sa prijateljima:
Share