Pesnički dijalog: Sanda Ristić Stojanović i Marijana Jovelić

U petak, 10. juna u 19 časova, u Srpskom književnom društvu (Francuska 7) biće održan razgovor u okviru programa Pesnički dijalog.

Pesnički dijalog

Učesnice razgovora su Sanda Ristić Stojanović, autorka knjige Nervi vremena XXI veka i Marijana Jovelić sa knjigom Ulazna rana. Program vodi Mirjana Mitrović.

Dve zbirke poezije, Nervi vremena XXI vek (Draslar, 2020.) Sande Ristić Stojanović i Ulazna rana (Povelja, 2020.) Marijene Jovelić došle su pred čitaoce gotovo istovremeno, što je, uz činjenicu da su autorke i rođene iste godine, dalo povod za razgovor o procesu u kome su motivi iz zajedničke stvarnosti zauzimali mesto u tkivu pesama.

I sam naslov zbirke Sande Ristić Stojanović ukazuje na preispitivanje pozicije čoveka u precizno imenovanoj epohi, dok je kod Marijane Jovelić u fokusu trenutak dramatičnog sudara lirskog subjekta i spoljašnjeg sveta.

Sanda Ristić Stojanović diplomirala je filozofiju, objavila je 12 pesničkih zbirki, prevođena je na engleski i francuski, a i sama se bavi prevođenjem poezije.

Marijana Jovelić je istoričarka po obrazovanju i objavljuje radove iz te oblasti, a ovo joj je treća pesnička knjiga.

Podelite sa prijateljima:
Share