Paradoks necepanja atoma – novo izdanje IK Heliks

Paradoks necepanja atoma je treći deo edicije dr Milana M. Ćirkovića (zajedno sa Artefaktom za svemirsko putovanje i Opštom teorijom žirafa), objavljen u izdanju IK Heliks.

Paradoks necepanja atoma

Pred čitaocima je knjiga izuzetne književne snage i britkog promišljanja o naizgled jednostavnim i zabavnim umetničkim kreacijama.

Milan Ćirković nam pokazuje koliko se dubina uma može iskopati oko produkata imaginacije. U rukama držite tekstove koji će u vašim mozgovima, ukoliko im to dopustite, uposliti dobar deo vaših apstraktnih kognitivnih kapaciteta, poručuju iz Izdavačke kuće Heliks.

Predstava o malecnom nebeskom telu, koje je samo jedno od strahovitog mnoštva u neverovatnom prostranstvu, a naseljeno je malecnim bićima sa ego-manijakalnom predstavom o sopstvenoj mentalnoj veličini i važnosti, zasigurno poprima razmere parodije kada se stvar sagleda na taj način, iz kosmičke perspektive. 

Paradoks necepanja atoma usmeren je ka naglašavanju upravo ove perspektive i to na originalan način – analizom obilja naučnofantastične literature, kultnih filmova i televizijskih serija.

Ćirković nudi i značajno dublje povezivanje SF sfere ljudskog uma sa temeljima nauke, čak i epistemologije. Uporedo sa ekstenzijom bioloških „zakona“ na čitav svemir, on zalazi duboko u problematiku filozofije nauke i njenog suštinskog konzervativizma kroz jasnu kritiku dogmatskog načina mišljenja na koji i nauka nije imuna. Autor se igra po obodima zamišljenih iskustava koja ne moraju biti „kosmička čuda“ već samo nešto što nismo ustanovili da se dešava u poznatoj nam prirodi, ali nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima. Sloboda misli i nesputani uzlet imaginacije jesu, kako i Milan citira u svojoj knjizi, jedini način da otkrijemo granice mogućeg kako bismo se odvažili pomalo preko njih – u domen nemogućeg (Clarke, 1962). 

Podelite sa prijateljima:
Share