OSTRVO KRAH Ine Valčanove pred srpskim čitaocima

Ostrvo Krah

Roman Ostrvo Krah bugarske novinarke, rediteljke i prevoditeljke Ine Valčanove nagrađen je bugarskom nagradom „Razvitie“, ali i Nagradom Evropske unije za književnost 2017.godine. Ovaj roman Izdavačka kuća Heliks će predstaviti na Festivalu dobitnika Evropske nagrade za književnost koji se održava 18. i 19. maja u Beogradu.

Pred srpskim čitaocima nalazi se duhovit i intrigantan psihološki roman o Radosti i Asji, dvema koleginicama koje su oličenje dva potpuno suprotna životna principa. Poigravši se sa imenom prve junakinje, autorka pruža ironijski otklon od svega što njen živod predstavlja. Povučena, čudna, introvertna junakinja Radost od detinjstva indoktrinirana gatanjem i vradžbinama, počinje da se zanima za zodijak i natalne karte. Zaplet i preplet dveju sudbina započinje kada Radost uvidi da su njena i Asjina natalna karta gotovo identične.

Međutim, Radost nikako ne shvata i ne prihvata činjenicu da, iako postoji toliko poklapanje natalnih karti, njihovi životi i karakteri su potpuno različiti. Sa jedne strane stoji vedra, zgodna, dopadljiva Asja, a sa druge strane debeljuškasta, tmurna „Smrdljivica“ – kako je koleginice između sebe nazivaju. Obe junakinje proživeće u romanu svojevrsnu epifaniju, nagle i velike životne promene. Autorka je njihove psihološke profile do tančina razvila savršenom narativnom tehnikom. Prepustila je svu naraciju junakinjama i izbacila sebe tj. autorski glas kao posrednika između likova i čitalaca. Valčanova nam stoga pruža „ličnost iznutra“ i u njenom psihološkom romanu čitalac je direktno svestan one ličnosti u čijoj se svesti nalazi. Tako, čitalac prati naizmenično ispričane priče o dve junakinje i od čitaoca se očekuje da aktivno uzme učešće i iz ispripovedanog zapravo sam stvori sliku i predstavu o ličnostima o kojima čita. Autorski glas je nečujan, Valčanova ne osuđuje, ne zaključuje, ne sugeriše, ona je „samo autorka“.

18. maja na Festivalu dobitnika Nagrade Evropske unije za književnost, o romanu Ostrvo Krah će govoriti Ina Valčanova, autorka, Jasmina Jovanović, prevoditeljka, zatim predstavnik ambasade Bugarske kao i Katarina Ješić, urednica IK Heliks.

Epizode koje prate život Radosti donekle su depresivne i mogu izazvati sažaljenje kod čitalaca zbog njene nesrećne sudbine. Epizode o Asji su lepršave, morske, avanturističke, ali ujedno oštre, snažne i odlučne. Asja je svakako dopadljivija junakinja, ali se i u njenoj sudbini dešavaju krahovi i veliki životni prevrati, o kojima je Radost unapred imala viziju te je htela da upozori njenog muža na to, a završila je sa njim u krevetu.

Da li je sve to tako unapred bilo „zapisano u zvezdama“, da li je njihova „sudbina unapred predodređena“…? Ova i slična pitanja postavljena su u Ostrvu Krah, i putem individualnih priča autorka daje potencijalna fiktivna mišljenja i verovanja. Ispod površine ispričanog zapravo se krije priča o odnosu između dva pojedinca, o tome kako jedna žena promatra drugu dok ova to ni ne zna. Autorka time sugeriše da svaka individua živi u „svom svemiru“, i da jedni o drugima možemo jako malo saznati, a tako se kroz roman provlači i veoma aktuelna tema o otuđenju. Književnost ovde, prema autorkinom mišljenju, ima ulogu da poveže i zbliži. Sporedni likovi koji se pojavljuju u romanu – Asjin bivši i sadašnji muž, njen sin, nova žena bivšeg muža i drugi likovi u službi su osvetljavanja karaktera protagonistkinja. Tome u prilog takođe ide i topografija romana. Radnja romana odvija se mahom na hrvatskom ostrvu Krk, što je metaforično pretvoreno u ostrvo Krah.

Ostrvo Krah je prevashodno roman o ljudskim odnosima, o samoanalizi i potrazi za ličnom slobodom. Da li je moguće život uskladiti tako da nas ništa ne može iznenaditi, da li je moguće toliko se osloboditi stega modernog sveta, stega koje nameće društvenoistorijski koncept, a pri tome ostati u granicama prihvatljivog i konvencionalnog? Kroz priče životima Radosti i Asje, Valčanova pokušava da ilustruje odgovore na ova i slična pitanja.

O autorki: Ina Valčanova je bugarska književnica, novinarka i radio-dramaturg. Po obrazovanju je diplomirani filolog. Tek 2008. godine objavljuje svoj prvi roman, Tonjenje Sozopola, a za njim sledi i roman Zapisi jedne svinje iz 2013. godine. Oba romana su nagrađena brojnim nacionalnim bugarskim nagradama.

Podelite sa prijateljima:
Share