O poeziji Katarine Sarić – pozicioniranje žene u društvu

Katarina Sarić je crnogorska pesnikinja srednje generacije. U Nikšiću je diplomirala crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i filozofiju, a u Podgorici magistrirala socijalnu politiku i socijalni rad. Od njenih brojnih … Continue reading O poeziji Katarine Sarić – pozicioniranje žene u društvu