Novi Gradac posvećen Isaiji Berlinu

Novi broj časopisa Gradac posvećen je istoričaru i filozofu Isaiji Berlinu – rođenom u Rigi 1909. koji se 1921. seli u Veliku Britaniju, gde je i preminuo 1997.

Opus Berlina umnogome je posvećen temi nacionalizma.

Fašizam je ekstremni izraz, ali svaki nacionalizam je njime zaražen. Nacionalizam nije svest o stvarnosti nacionalnog karaktera niti ponos zbog njega. To je verovanje u jedinstvenu misiju nacije, kao suštinski superiorne u odnosu na ciljeve ili atribute svega što se nalazi izvan nje, napisao je Isaija Berlin u tekstu “Evropsko jedinstvo i njegove mene”.

Uvodni tekst piše Muharem Bazdulj baveći se pitanjem šta predstavlja njegov opus danas i ovde, tu su tekstovi Žosefa de Mestra, Majkla Ignatijeva, Anatolija Najmana, Josifa Brodskog, kao i više inspirativnih Berlinovih radova. A pisac, izdavač i urednik časopisa “Gradac” Branko Kukić napominje da je Isaija Berlin danas vrlo inspirativan.

– Velika Berlinova tema je izvor i uloga nacionalizma danas u svetu. Važno je naglasiti da nacionalizam nije neki balkanski izum – kako se na ovim prostorima pogrešno misli. To je evropska ideja koja ima svoju istoriju, svoje dobre i loše strane. Ali Berlin izvore nacionalizma nije video ni u antičkon svetu, niti u srednjovekovnom društvu. Nacionalizam je potreba da se prema modelu odnosa u prirodi stvore određeni „organizmi“ koji putem nezavisnosti vrste, grupe ili zajednice pružaju otpor svima – bez obzira na državu u kojoj su nastali niti na druge države. Taj „oganizam“ želi da funkcioniše nezavisno, verujući da će tako biti samostalan i zaštićen od uticaja “neprijatelja“. U današnjem svetu umreženom novim tehnologijama takav model je anahron i vodi samoizolaciji, uprkos činjenici nekih uglednih mislilaca da je potreba da se pripada nekoj zajednici jedna od važnih ljudskih potreba. Ja mislim da postoji i potreba da se ne pripada, a da te uprkos tome i oni drugi razumeju i prihvate. Neko je rekao da je samoća kada te drugi ljudi ne prihvataju. Nacionalizmom su najčešće opsednuti mali narodi jer su često ponižavani. Berlin kaže da je nacionalizam reakcija na rane. O tome treba ozbiljno razmisliti. A veliki deo sveta je danas u ranama – rekao je Kukić u intervjuu za Blic.

Izvor: Blic.rs

Podelite sa prijateljima:
Share