NOVELE Alekse Đukanovića u izdanju Presinga

Izdavačka kuća „Presing“ upravo je objavila knjigu novela Alekse Đukanovića. Novele su zbirka dvanaest novelističkih proza (ili kraćih romana).

novele alekse đukanovića

U ovom jednotomnom izdanju, na preko 500 strana, nalazi se dvanaest novela koje je do sada (od 2015. do 2022. godine) napisao i objavio Aleksa Đukanović: osam ranije objavljenih (Pali inkvizitor – objavljena 2021. godine, Rekvijem za Gogolja – objavljena 2019, 1814. – objavljena 2019. godine, Smrt u Vijeni – objavljena 2020, Banket u Hotelu Neptun – objavljena 2020. godine, Smrt Starog Klanfara – objavljena 2022, Tri smrti majora kovaljova – objavljena 2020, i Dim panslovenskog sna – objavljena 2021. godine) i četiri nove, neobjavljene novele koje se prvi put ovom prilikom objavljuju (Štrausov solilokvij, Slučajni čovek, Veliki mešetar Tamnog vilajeta i Deveti krug).

O Đukanovićevoj prozi rekli su:

„Kod drugih pisaca gomilanje reči bio bi ozbiljan nedostatak. Kod Alekse Đukanovića to je zaštitni znak. Viškom reči on upečatljivo gradi raskošne barokne slike čija se hotimična prekomernost valjda nikako drugačije ne može tako uverljivo dočarati.” Prof. dr Zoran Živković

„Briljantnim, rableovskim jezikom predlaže Aleksa Đukanović drugačije gledanje na istoriju i realije; rezultat: jedinstvena avantura čitanja!” Žarko Radaković

Đukanović voli jake kontraste – on sa jedne strane niže dugačke opise istorijskih zdanja, umetničkih dela i onog što se pravom smatra najvećom postojećom ljudskom raskošću, a sa druge nas suočava sa realističnim opisima ljudskih tela, bez i malo ulepšavanja, kao i otpatcima tih tela. Kontrast za pisca ima još jednu važnu ulogu, on je oruđe za stvaranje specifične atmosfere, koja ide do ponora groteske i završava gotovo u teatru apsurda.” Stefan Brezar

„U izvanrednom kratkom romanu: Hiljadu osamsto četrnaesta – Alekse Đukanovića, uočavaju se glavne odlike postmoderne proze sa već znanim stilskim i jezičkim poigravanjima. U romanu dominira snažna, artificijelna, humorna nota koja često prelazi u otvorenu parodiju. Sve je to izraženo dinamičkom naracijom i slikovitim, funkcionalnim jezikom. U svakom slučaju mislim da ovo delo mladog pisca zaslužuje dužnu pažnju čitalaca i tumača naše savremene književnosti.”
Miroljub Todorović

Aleksa Đukanović , književnik i književni kritičar, rođen je 1998. u Beogradu. Objavio je osam knjiga (pesama, novela, eseja i dnevničke proze). Pisao je za: Politiku („Kulturni dodatak”), Danas, Književne novine, Savremenik, Domete, Bagdalu, Istok, itd. Bio je urednik časopisa za književnost i kulturu Sizif . Piše književnu kritiku za Politiku. Dobitnik je nagrada: „Zvonimir Šubić”, „Boško Milovanović”, „Pesničke hrisovulje”, „Nadži Naman” kao i drugih priznanja. Pet puta je dobio priznanje srpsko-američkog e-časopisa za kulturu i umetnost KRK. Član je Društva književnika Vojvodine, Srpske duhovne akademije, SKZ, itd. Živi u Beogradu.

Podelite sa prijateljima:
Share