Nova izdanja Akademske knjige

Izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada nedavno je objavila četiri nove knjiga. To su dokumentarni roman Daše Drndić  Sonnenschein, knjiga Slavoja Žižeka Lenjin 2017. Sećanje, ponavljanje i prorađivanje, knjiga memoara Ernesta Sabata Pre kraja, kao i knjiga književno teorijskih tekstova na temu recepcije modernog američkog pesništva u savremenoj srpskoj poeziji, autorke Sonje Veselinović.

Dokumentarni roman Daše Drndić ne može se uporediti ni sa jednom od do sada objavljenih knjiga o mračnim vremenima nacizma. Suvoparni podaci, sažeti dijalozi i izražajni likovi bacaju neobično svetlo na ranije neprimećena pitanja o dvosmislenoj neutralnosti Švajcarske ili proceduri finansiranja prevoza zatvorenika u logore smrti. Faktografija u romanu Sonnenschein podseća na prikupljanje dokaza u postupku protiv zla i bolno naglašava dramu junaka čiji su životi samo posledica kaprica istorije. Daša Drndić (1946–2018) je za roman Sonnenschein dobila nagradu Independent za najbolju stranu beletrističku knjigu po izboru čitalaca (Independent Foreign Fiction Readers Prize) za 2013. godinu.

Knjiga Slavoja Žižeka Lenjin 2017. Sećanje, ponavljanje i prorađivanje prvi put se našla u knjižarama u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama 17. oktobra 2017. na dan obeležavanja velike godišnjice Oktobarske revolucije. Stotinu godina nakon Ruske revolucije, Žižek pokazuje zašto je Lenjinova misao značajna i danas. Originalnost i važnost V. I. Lenjina kao revolucionarnog lidera najčešće se povezuju sa preuzimanjem vlasti 1917.

Ali Žižek u ovoj novoj studiji i zbirci originalnih Lenjinovih tekstova zastupa tezu da se Lenjinova istinska veličina bolje može razumeti iz poslednje dve godine njegovog političkog života. Rusija je preživela stranu invaziju, embargo i strašan građanski rat, kao i unutrašnje ustanke poput onog u Kronštatu 1921. Ali nova država je bila iscrpljena, izolovana i dezorijentisana. Kako je izmicala očekivana svetska revolucija, da bi sovjetska država opstala, morali su se mapirati novi putevi.

Žižek svojim snažnim i provokativnim uvidom sugeriše da se Lenjinova hrabrost u mišljenju može prepoznati u njegovoj spremnosti da se bez uzmicanja suoči sa tom realnošću povlačenja. U današnjem svetu, koji karakterišu političke turbulencije, ekonomske krize i geopolitičke tenzije, treba ponovo da se vratimo na Lenjinovu kombinaciju trezvene lucidnosti i revolucionarne odlučnosti. Knjigu je sa engleskog prevela Emina Peruničić.

Jedan od najvećih argentinskih pisaca Ernesto Sabato u 80. godini života napisao je knjigu memoara Pre kraja, koja predstavlja njegov duhovni testament. To je priča o mladiću rođenom u pampi, koji uspešno započinje karijeru u svetu nauke i odlazi da radi u laboratoriju „Kiri“ u Parizu, da bi kasnije, u dodiru sa nadrealistima, hrabro i odvažno napustio nauku zbog književnosti i umetnosti, i svojim prvim romanom, koji su mnogi izdavači odbili, stekao priznanje Albera Kamija i Tomasa Mana.

S druge strane, ovo je priča o buntovnom čoveku, kome su od mladih dana bliski anarhizam i revolucionarna levica, misliocu koji otkriva i razotkriva sovjetski totalitarizam da bi se kasnije, u starosti, obreo na mestu predsednika Komisije za nestale osobe, u vreme vojne hunte u Argentini. Knjigu je sa španskog jezika prevela Bojana Kovačević Petrović.

U knjizi Recepcija, kanon, ciljna cultura. Slika modernog angloameričkog pesništva u savremenoj srpskoj poeziji autorka Sonja Veselinović proučava recepciju engleske i američke poezije 20. veka u savremenoj srpskoj književnosti i širem kulturnom prostoru, počev od temeljnih antologijskih izbora, prevedenih zbirki i časopisnih izbora pa do kritičkih napisa i preuzimanja određenih poetičkih odlika, tema i postupaka u delima domaćih autora.

Sonja Veselinović rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavila je studiju Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića (Akademska knjiga, Novi Sad, 2012), autorka je niza odrednica u Preglednom rečniku komparatističke terminologije u književnosti i kulturi (Akademska knjiga, Novi Sad, 2011) i priredila je knjigu Ivan V. Lalić (Izdavački centar Matice srpske, 2015) u okviru edicije Deset vekova srpske književnosti. Piše lirsku prozu i poeziju, objavila je knjige Poema preko ( 2008) i Krosfejd ( 2013), za koju je dobila stipendiju „Borislav Pekić“ za nacrt romana (2009) i nagradu „Isidora Sekulić“ (2014).

Podelite sa prijateljima:
Share