Nova izdanja Akademske knjige

Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je knjige Uvod u kinesku kulturu autora Je Lang i Džu Lijangdži i Uvod u podunavsko pismo Haralda Harmana.

Knjigu Uvod u kinesku kulturu prevela je sa kineskog Darja Sekeruš Hoenn.

Profesori filozofije i estetike na Pekinškom univerzitetu Je Lang i Džu Lijangdži, poznati naučnici u oblasti kineske kulture i umetnosti, namenili su ovu knjigu svima u svetu koji su zainteresovani da se upoznaju sa osnovama kineske kulture.

Poglavlja u ovoj knjizi, pored opisanih karakterističnih sadržaja i osnovnih vrednosti kineske kulture, posvećena su drevnim remek-delima, poput Zabranjenog grada, Nebeskog hrama, skulpturama ratnika od terakote, kao i tradicionalnoj kineskoj arhitekturi, književnosti, filozofiji, muzici, pozorištu, medicini, kuhinji, društvenim igrama, te umetničkim disciplinama poput kaligrafije, kineskog tradicionalnog slikarstva, pejzažne arhitekture i Pekinške opere.

Profesori filozofije i estetike na Pekinškom univerzitetu Je Lang i Džu Lijangdži, poznati naučnici u oblasti kineske kulture i umetnosti, namenili su ovu knjigu svima u svetu koji su zainteresovani da se upoznaju sa osnovama kineske kulture.

Profesor Džu Lijangdži je uticajni filozof i naučnik estetike u savremenoj Kini. Istovremeno je bio rukovodilac tri odeljenja Pekinškog univerziteta, za filozofiju, religiju i umetnost. Dugo se bavi istraživanjem kineske filozofije i tradicionalne kineske umetnosti, sa posebnim fokusom na čan-budizam, slikarstvo, kaligrafiju i pejzažnu arhitekturu.

Pored opšteg znanja i karakterističnih sadržaja kineske kulture, opisanih na poseban i upečatljiv način, autori ove knjige nastoje da predstave duh, srž i osnovne vrednosti kineske kulture. Takođe su pokušali da ilustruju duhovni svet, kulturni karakter, životne poglede i estetski ukus kineskog naroda. Autori se nadaju da će ova knjiga, čitaocima u Kini i u inostranstvu, predstavljati ne samo uvod u kinesku kulturu, već da će im pružiti i novu perspektivu za dublje razumevanje kineske kulture, jer samo sa takvim dubokim razumevanjem, može se osvetliti pravo lice kineske kulture.

podunavsko pismo

Uvod u podunavsko pismo Haralda Harmana sa nemačkog je prevela Branka Rajlić.

Znanja o komparativnom istraživanju pisma omogućavaju da se skupovi znakova na artefaktima iz razdoblja između približno 5300. i 3200. god. pre n. e. na nalazištima u Podunavlju identifikuju kao pismo.

Ovaj arhaični system pisanja je krajem 20. veka nazvan „staroevropskim pismom“. Među stručnjacima koji su aktivno uključeni u istraživanje, tokom poslednjih godina je prihvaćen termin „podunavsko pismo“ (eng. Danube script).

Ovaj do sada prvi uvod u ovu tematiku istraživanja pisma i civilizacije pruža pregled dosadašnjih saznanja: o nastanku mnoštva znakova i njihovim kompozicionim odlikama, o analizi pojedinih znakova i njihovom grupisanju u natpise, o tipologiji tekstova i o socijalnom kontekstu upotrebe znakova, o akumulaciji informacija o objektima upisanim u bazama podataka, o važnosti podunavskog pisma unutar drugih sistema vizuelne komunikacije u podunavskoj civilizaciji (označavanje brojeva, inventar kulturnih simbola na pečatima, oznakama vlasništva i znacima na grnčariji), o problematici metoda dešifrovanja. Popis literature pruža brojne i vredne reference (uputstva) za dalje proučavanje podunavskog pisma.

Harald Harman (Harald Haarmann, 1946), nemački naučnik i lingvista, živi i radi u Finskoj. Predavao je na više nemačkih i japanskih univerziteta. Član je Istraživačkog centra za višejezičnost u Briselu. Potpredsednik je Instituta za arheomitologiju (Kalifornija) i direktor njenog evropskog ogranka (Finska). Autor je više monografija iz istorije kulture, arheomitologije, istorije i evolucije jezika, kontaktne lingvistike i istorije religija. Knjigu Zagonetka podunavske civilizacije objavila je Akademska knjiga (2019).

Podelite sa prijateljima:
Share