Niška gradska književna nagrada stvaraocu iz Nikšića

Žiri za dodelu gradske književne nagrade Slaviša Nikolin Živković, u sastavu prof. dr Ivan Cvetanović, prof. dr Velimir Ilić i Goran Živković, doneo je jednoglasnu odluku da nagradi rukopis romana Povratak iz pakla Vukosava Delibašića iz Nikšića.

Niška gradska književna nagrada

U obrazloženju Žirija navedeno je da autor nagrađenog romana iz neutralne perspektive trećeg lica prikazuje sliku jedne ljudske sudbine u kontekstu posleratnog doba i golootočkog stradanja, sugestivnim pripovedanjem o preživljenim traumama i suočavanju sa posledicama pri pokušajima povratka u “novo bolje društvo”.

Usmeravajući pažnju na najintimnije porodične odnose, “prečešljavanjem ogoljene prošlosti” u formi dijaloškog pripovedanja, koje poprima ispovedni karakter, najpre se prikazuje ponovno uspostavljanje supružničkog poverenja, ne bi li se, posredstvom lajtmotiva bračne odanosti, časti, savesti i ljudskog dostojanstva sa jedne, kao i prevrtljivosti i izdaje sa druge strane, rasvetlila i tema apsurdizma jednog vremena i ideologije sa svim surovim mehanizmima promene mišljenja i ideala, kako u golootočkom zatočeništvu, tako i u uslovima formalne slobode svakodnevnog života, koju narušavaju neprestani pritisci, ucene i ostali oblici psihološke torture.

Proveren metod resocializacije i, više od toga, tradicionalno isceljujući efekat priče i pričanja, “prečešljavanjem”, suočavanjem sa traumama i pokušajima razrešenja konflikata na temeljima i u okvirima zdravih porodičnih odnosa, izdvajaju se kao osnovne tematske okosnice rukopisa Delibašićevog romana, koji se među određenim brojem veoma kvalitetnih rukopisa izdvojio upravo tim suptilnim načinom ukrštanja intimnog i duboko ličnog sa surovom realnošću, tradicionalnim, ali efektnim i stilski izuzetno veštim pripovedanjem.

Vukosav Delibašić

Vukosav Delibašić rođen 1947. godine u Trepči u Crnoj Gori, školovao se u Nikšiću i na Cetinju, radni vek proveo na poslovima u nikšićkoj bolnici. Do sada je objavio nekoliko stručnih radova, knjigu poezije i roman. Živi u Nikšiću. Roman Povratak iz pakla je njegova treća knjiga.

U širem izboru za nagradu, nakon raspisanog konkursa 2021. godine, našlo se petnaest autora proze, poezije i drama, od ukupno sto sedamnaest u konkurenciji. Ime laureata Društvo tradicionalno saopštava 3. aprila na dan rođenja kultnog niškog pisca po kojem nagrada nosi ime. Konkurs za nagradu raspisuje se svake godine od 30. oktobra do 30. novembra.

Gradsku književnu nagradu Slaviša Nikolin Živković dodeljuju Grad Niš i Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša u saradnji sa Niškim kulturnim centrom. Nagrada se dodeljuje za najbolji neobjavljeni književni rukopis napisan na srpskom jeziku, a sastoji se od povelje i objavljivanja knjige laureata.

Podelite sa prijateljima:
Share