NEPRILAGOĐENI – roman o Turskoj na razmeđi Istoka i Zapada

Prikaz knjige: Oguz Ataj, Neprilagođeni. Izdanje: Dereta, 2023. Prevod sa turskog: Vesna Gazdić „Neprilagođeno biće (disconnectus erectus) nespretna je i plašljiva životinja. Neke dosegnu veličinu čoveka. Na prvi pogled liče … Continue reading NEPRILAGOĐENI – roman o Turskoj na razmeđi Istoka i Zapada